Marszałek Geblewicz pokryje podwyżkę dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio

Marszałek Geblewicz pokryje podwyżkę dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio

Zarząd Polregio w skierowanych do Urzędów Marszałkowskich  pismach dał marszałkom czas do końca tygodnia na podjęcie decyzji dotyczącej aneksowania umów na realizację przewozów w regionach. Jak się dowiedzieliśmy, marszałek Olgierda Geblewicz zobowiązał się pokryć zwiększone koszty wynagrodzeń pracowników Zachodniopomorskiego oddziału Polregio.

Na polecenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza Wydział Infrastruktury i Transportu UM WZ przygotował i przesłał do zarządu Polregio pismo, w którym Województwo wyraża wolę zawarcia aneksu zabezpieczającego środki na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio o ogłoszoną kwotę 400 zł miesięcznie, co przy liczbie 679 etatów w skali całego roku daje kwotę 3 259 200 zł.

– Zobowiązujemy się pokryć zwiększone koszty wynagrodzeń pracowników naszego zachodniopomorskiego oddziału Polregio zgodnie z wypracowanym porozumieniem. Natomiast nie wyrażamy zgody co do innych, bezpodstawnych roszczeń zarządu Polregio wobec województwa – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Przypominamy, że na organizację regionalnych przewozów kolejowych w budżecie na rok 2022 w zabezpieczono środki własne województwa w wysokości 116,5 mln zł (ponad 12 mln zł więcej niż w 2021 r.). Zaproponowany przez Polregio aneks oznacza zwiększenie wydatków Województwa w 2022 r. do kwoty ponad 148 mln zł.

Propozycja spółki oprócz zwiększenia kosztów wynagrodzeń w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio o 7,8 mln zł w 2022 r. przewiduje wzrost szeregu innych kosztów, niekiedy uzasadnionych w sposób enigmatyczny, np. niemal dwukrotny wzrost kosztów zarządzania.