Marcin Kowalczyk w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Marcin Kowalczyk w Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo poinformował, że Polskie Koleje Państwowe S.A. – akcjonariusz spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej z dniem 14 stycznia 2021 r. Pana Marcina Kowalczyka, który Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marcin Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada dyplomMBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w jako asystent w gabinecie politycznym ministra obrony narodowej i pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Prezydenta RP. Pełnił również funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego, zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menedżerskim w PGE Energia Odnawialna. W latach 2018-2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Od maja 2020 r. związany z PGE Dystrybucja najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 r. jako Prezes Zarządu.

W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński,
2) Pan Władysław Szczepkowski,
3) Pan Paweł Sosnowski,
4) Pan Krzysztof Czarnota,
5) Pan Jerzy Sośnierz,
6) Pan Tadeusz Stachaczyński,
7) Pan Dariusz Górski,
8) Pani Zofia Dzik,
9) Pani Izabela Wojtyczka
10) Pan Antoni Duda
11) Pan Marcin Kowalczyk