Małopolskie: szczegóły zmian w rozkładzie jazdy Polregio od 14 marca

Małopolskie: szczegóły zmian w rozkładzie jazdy Polregio od 14 marca

Od dnia 14 marca do 12 czerwca 2021 r. zarządca infrastruktury kolejowej wdraża kolejne zmiany czasowe do rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 2020/2021. W dalszym ciągu trwają prace modernizacyjne, a co za tym idzie, kontynuacja przerwy w ruchu pociągów na odcinku Podłęże – Kraków Główny – Podłęże.

Najistotniejsze zmiany w marcowej korekcie rozkładu jazdy to:

Linia 133/93 Kraków Gł. – Krzeszowice – Trzebinia/Oświęcim

W terminie 14 III – 12 V pociąg nr 34320/1 kończy bieg w st. Mysłowice – dalsza podróż będzie odbywać się środkami zastępczej komunikacji autobusowej na odwołanym odcinku oraz nr 43318/9 zastępcza komunikacja  autobusowa  na odcinku Katowice – Mysłowice, dalej pociąg.

W terminie 14 IV – 12 V poc. 43800 kursuje z pominięciem stacji Mysłowice bez uruchomienia komunikacji zastępczej.

W całym II cyklu  w związku z pracami modernizacyjnymi utrudnienia w postaci zastępczej komunikacji autobusowej czekają podróżnych na linii 93:

 • w terminie 14 III – 31 III na odc. Trzebinia – Chrzanów – Trzebinia (dla niektórych pociągów na odc. Trzebinia – Oświęcim – Trzebinia),
 • w terminie 1 IV – 12 VI na odc. Trzebinia – Oświęcim – Trzebinia,

Od 14 marca przewoźnik rozpocznie realizacje połączeń z Krakowa Gł. do Cieszyna w piątki oraz z Trzebini w niedziele, natomiast z powrotem z Cieszyna do Kraków Gł. w niedziele oraz do Trzebini w piątki – szczegóły w liniowym rozkładzie jazdy.

Linia 94/97/117 Kraków Gł. – Bielsko-Biała Gł.

Realizacja połączeń w II cyklu odbywać się będzie w całej relacji  zastępczą komunikacją autobusową.

Z uwagi na trwające  prace modernizacyjne i brak przepustowości na odcinku Kraków Gł. – Kraków Pł. wszystkie pociągi do/z Bielska-Białej/ i Wadowic będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Kraków Płaszów z wyjątkiem pociągu nr 34603, który rozpocznie kurs w st. Kraków Gł. odj. 4:18 – Bielsko-Biała Gł. przyj. 7:16 (ZKA).

Pociąg nr 43610 odj. Bielsko-Biała Gł. godz. 18:58 skończy bieg w st. Kalwaria Zebrz. Lanc. przyj. 20:27 (ZKA), gdzie nastąpi przesiadka do poc. 30532 rel. Zakopane – Kraków Gł. odj. 20:33.

Linia 94/97/104/99 Kraków Gł./Kraków Płaszów – Zakopane/Żywiec

Ze względu na prace naprawcze na linii zakopiańskiej zaplanowano realizację połączeń zarówno pociągami, jak i środkami zastępczej komunikacji autobusowej. Utrudnienia będą występowały na  następujących odcinkach oraz terminach:

 • 14 III – 15 III oraz 19 III – 12 VI zastępcza komunikacja autobusowa na odc. Stryszów – Nowy Targ/Żywiec – Stryszów. Dla poc. nr 30507 oraz 30526 zastępcza komunikacja autobusowa uruchomiona zostanie na odcinku Kraków Pł. – Nowy Targ – Kraków Płaszów,
 • 16 III – 18 III 2021 r. – zastępcza komunikacja autobusowa na odc. Stryszów – Szaflary – Stryszów.
 • 14 III – 24 III wszystkie pociągi rozpoczynają oraz kończą bieg w stacji Kraków Płaszów.

Linia 91 Kraków – Tarnów

Pociąg nr 43802/3 rel. Katowice – Rzeszów Główny będzie kursował wg zmienionego rozkładu jazdy:

 • w dni robocze (D) oprócz 4 VI, pociąg pojedzie drogą okrężną przez stacje Kraków Batowice oraz Kraków Nowa Huta. Dla zabezpieczenia potrzeb  od wozowych na odcinku Kraków Główny – Podłęże a także dla dowozu podróżnych na pociąg nr 43802/3 będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków Gł. – Kraków Pł. – Podłęże
 • w soboty, niedziele i święta oraz 4 VI pociąg pojedzie bez zmian według godzin zastępczego rozkładu jazdy.

Podobnie będzie w przypadku poc. nr 39300 rel. Rzeszów – Kraków Gł., który będzie kursował wg rozkładu jazdy:

w dni robocze (D) oprócz 4 VI pociąg pojedzie drogą okrężną przez stacje Kraków Nowa Huta oraz Kraków Batowice. Dodatkowo w stacji Podłęże zostanie uruchomiony autobus ZKA od pociągu dla pomijanych stacji i przystanków osobowych rel. Podłęże – Kraków Pł. – Kraków Gł.
w soboty, niedziele i święta oraz 4 VI pociąg pojedzie bez zmian według godzin zastępczego rozkładu jazdy.

Linia 96 Tarnów – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój

W związku z pracami modernizacyjnymi na linii 96 wystąpią utrudnienia podczas podróży na odc. Tarnów – Krynica-Zdrój w terminie 6 IV od godz. 8:00 do 17 V godz. 15:00. W tym czasie przejazd będzie wykonywany zastępczą komunikacją autobusową.

Jednocześnie Polregio informuje, że ze względu na przerwę w ruchu pociągów oraz brak przepustowości na odcinku Kraków Gł.  – Kraków Pł. dodatkowo za niektóre pociągi będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) w całym II cyklu, i tak:

 • 30601 rel. Kraków Gł. – Piwniczna: ZKA na odc. Kraków Gł. – Kraków Pł.
 • 30612 rel. Piwniczna – Kraków Gł.: ZKA na odc. Kraków Pł. – Kraków Gł.
 • 30610 ze st. Piwniczna/Nowy Sącz kończy bieg w st. Kraków Pł. bez uruchamiania zastępczej komunikacji autobusowej,
 • 33150 rel. Krynica-Zdrój – Kraków Gł. kursuje drogą okrężną przez st. Kraków Nowa Huta, Kraków Lubocza oraz Kraków Batowice  bez uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej na pomijanym odcinku.

Honorowanie biletów kolejowych w komunikacji miejskiej

Kontynuacja przejazdu środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na linii: 3 -„Dworcowa” – „Dworzec Główny Zachód” oraz 50 – „Dworzec Płaszów Estakada” – „Dworzec Główny Tunel”, w których będą honorowane bilety kolejowe ważne na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Główny – Kraków Płaszów.