Małopolska przygotowuje się do kolejnych inwestycji kolejowych

Małopolska przygotowuje się do kolejnych inwestycji kolejowych

Samorząd województwa jest w trakcie przetargu na zakup 25 nowoczesnych pociągów. 8 marca otwarto ofertę, a umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie. W II kwartale tego roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę zaplecza technicznego Kolei Małopolskich w Oświęcimiu.

Rozwój publicznego transportu zbiorowego jest dla samorządu województwa priorytetem. W roku 2023 zamawiana praca eksploatacyjna wynosiła około 8,11 miliona pociągokilometrów (pckm), natomiast w obecnym zaplanowana została poziomie 9,11 mln pckm. To oznacza wzrost o milion pckm w ciągu roku, a w ciągu ostatniej dekady podwojenie tej wartości. Rozwój oferty przewozowej wiąże się bezpośrednio z poprawą dostępności do kolei. Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) chce, by pociągi docierały do wszystkich miejsc naszego regionu, w których zlokalizowane są przystanki kolejowe. 

Średnio 437 pociągów dziennie

Co szczególnie ważne, rośnie liczba pasażerów korzystających z pociągów. Z usług zapewnianych przez Małopolskę w 2023 roku skorzystała rekordowa liczba 20,15 mln podróżnych, to jest o 3,75 mln osób więcej niż rok wcześniej. Każdego dnia do dyspozycji mieszkańców jest średnio 437 pociągów.

Od 2 kwietnia, w związku z wprowadzeniem letniej siatki połączeń lotniczych, na trasie Kraków – Balice będzie jeździć dodatkowy pociąg nocny. Ze stacji Kraków Główny wyruszy o godz. 00:46, natomiast z lotniska o godz. 01:17. Województwo sukcesywnie rozbudowuje park taborowy. 47 dostępnych pociągów obsługuje dwóch operatorów, Koleje Małopolskie i Polregio. Najnowszy nabytek stanowi 13 nowoczesnych pojazdów dostarczonych w roku 2021 roku (EN76B z PESY Bydgoszcz i EN78A z NEWAG-u Nowy Sącz). Aby zadbać o zwiększony tabor, w 2023 roku w Krakowie otwarto nowoczesne zaplecze techniczne Kolei Małopolskich.

Jeśli umowa na zakup 25 nowych pojazdów dojdzie do skutku, potrzebne nam będzie nowe zaplecze techniczne. To w Krakowie ma swoją określoną przepustowość. Dlatego na przełomie kwietnia i maja ogłosimy przetarg na budowę nowego zaplecza technicznego w Oświęcimiu. Wykonywanie bieżących napraw i okresowych przeglądów jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania pociągów. Nowy tabor, nowe zaplecze i nowe możliwości. Bo chcemy docierać do najmniejszych nawet miejscowości, z korzyścią dla każdego mieszkańca naszego regionu. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 – wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

Kolej+ do Olkusza i Niepołomic

PKP plk realizuje już projekty dotyczące budowy nowych linii kolejowych do Niepołomic i Olkusza, które zostały zgłoszone do Programu Kolej+ przez Województwo Małopolskie. Oprócz tego Województwo podpisało z PKP PLK umowę na realizację dokumentacji projektowej, związanej z budową nowego połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Małopolska stała się też znaczącym beneficjentem rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych. Wkrótce zostaną zbudowane takie na osiedlu Piastów w Nowej Hucie i w Kościelnikach. Dzięki temu wzrośnie komfort podróży koleją.

Ponad 2 mln pasażerów w autobusach dowozowych

Zauważalny rozwój dotyczy także Małopolskich Linii Dowozowych (MLD). Ten ważny projekt zwiększył liczbę linii komunikacyjnych, obsługiwanych autobusami w małopolskich barwach. O ile w 2023 roku pasażerowie mogli korzystać z 39 linii, o tyle w tym roku będzie ich 50. Rośnie liczba pasażerów korzystających z tej formy podróży. W zeszłym roku było ich ponad 2 mln.

Operatorem MLD jest Spółka Koleje Małopolskie, która konsekwentnie rozwija ten segment działalności. W grudniu 2023 roku na trasy wyjechało siedem nowych autobusów hybrydowych.

Małopolska stawia na kolej, bo skraca czas dojazdu do szkoły i pracy. Pociągi organizowane przez województwo małopolskie są chętnie wybierane w codziennych podróżach. Dowodem na to jest rekordowa liczba pasażerów. Cały czas udoskonalamy ofertę na obszarze Małopolski, wykorzystując potencjał transportu kolejowego. Pamiętamy by ożywić nie tylko ruch pasażerski na trasach wokół Krakowa, ale też by rozwijała się komunikacja w całym naszym regionie – zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, że od 1 sierpnia 2023 roku Małopolanie zyskali możliwość korzystania z zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego czyli podróżowanie na podstawie jednego biletu, środkami publicznego transportu zbiorowego różnych organizatorów.

Pierwszym filarem jest Bilet Metropolitalny. Efekt współpracy Małopolski z Krakowem oraz gminami tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Dzięki temu możliwe jest podróżowanie zarówno pociągami, autobusami i tramwajami w Krakowie oraz autobusową komunikacją organizowaną przez gminy Wieliczka, Niepołomice, Skawina, Michałowice, Zielonki i Wielka Wieś.

Drugim filarem jest Małopolski Bilet Zintegrowany, umożliwiający skorzystanie ze „wspólnego biletu” także mieszkańcom tych małopolskich gmin, które nie zostały objęte ofertą Biletu Metropolitalnego. Co ważne Małopolski Bilet Zintegrowany jest otwarty w przyszłości dla kolejnych organizatorów z naszego regionu. Zakładamy, że do oferty włączone zostaną lokalne systemy publicznego transportu zbiorowego np. Tarnowa, Nowego Sącza, Zakopanego, Nowego Targu, Oświęcimia czy Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie.

Planowane jest wdrożenie kolejnych rozwiązań, ułatwiających podróżowanie po Małopolsce. Bilety półroczne, roczne czy wieloprzejazdowe. Wprowadzony na okres przerwy szkolnej Małopolski bilet na ferie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i pozwolił znacznej grupie uczniów poznać zalety podróżowania pociągiem. Wymienione działania pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość publicznego transportu zbiorowego w naszym regionie. Daje jednocześnie nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem będzie zyskiwał na popularności, zarówno wśród mieszkańców, jak i licznie odwiedzających Małopolskę turystów – podsumował wicemarszałek Łukasz Smółka.