Lublin Główny: pasażerowie korzystają już ze wszystkich peronów

Lublin Główny: pasażerowie korzystają już ze wszystkich peronów

Na stacji Lublin Główny podróżni korzystają z nowych peronów. Wygodniejsze są wyjazdy  w region oraz do Warszawy, Kielc i Radomia. Dostęp do pociągów zapewniają windy oraz bezpośrednie przejście z dworca. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzona jest w ramach modernizacji linii Lublin – Warszawa wartej ponad 3,5 mld zł i współfinansowanej ze środków unijnych, programu POIiŚ.

Na stacji Lublin Główny pasażerowie od połowy grudnia korzystają już ze wszystkich peronów. Peron nr 2 jest wyposażony w długą wiatę, ławki, czytelne oznakowanie. Wygodniejsza jest  obsługa peronu nr 1. Udostępniono krótsze dojście, bezpośrednio z budynku dworca. Jest również wiata i ławki. Wykonawca kończy jeszcze część prac, które nie ograniczają dostępu do pociągów. Na zmodernizowanym peronie nr 3 będzie długa wiata. Prace zakończą się w styczniu. Wcześnie wykonane będzie wzmocnienie fundamentów zadaszenia.

Nowe perony na stacji Lublin Główny są wyższe, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Jasne oświetlenie zapewnia bezpieczny dostęp do wagonów także po zmroku. W gablotach są niezbędne dla podróżnych informacje i rozkłady jazdy. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mają zapewniony dostęp na perony dzięki windom.

– Oddanie do użytku przebudowanych peronów na stacji Lublin Główny to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, przyjaznej pasażerom i bezpiecznej infrastruktury kolejowej na Lubelszczyźnie. Elektryfikacja kolejnych linii kolejowych w województwie oraz plany budowy Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej sprawią, że dworzec i stacja Lublin Główny staną się dużym centrum przesiadkowym. Mam nadzieję, że zachęci to mieszkańców Lubelszczyzny do jeszcze częstszego korzystania z usług polskich kolei – powiedział doradca ministra infrastruktury Piotr Kaliszewski.

Zakończenie prac na stacji planowane jest wiosną. Wówczas wykonane już będą wszystkie roboty w przejściu podziemnym. Obecnie zakończyły się tam główne prace. Zapewnione jest  bezpieczne przejścia od kas biletowych i na perony. Będą jeszcze układane płyty granitowe na ścianach i posadzce oraz wykonane ścieżki naprowadzające, które ułatwią drogę osobom niewidomym i niedowidzącym.  

Sprawne podróże pociągiem z Lublina w kierunku Warszawy zapewnią m.in. przebudowywane wiadukty kolejowe nad ul. Diamentową, Janowską i przy Drodze Męczenników Majdanka, a także mosty nad Bystrzycą i Czerniejówką. Wzmocnione konstrukcje gwarantują przejazdy cięższych składów. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przy wiaduktach nad ul. Diamentową, a także wzmocnienie podpór przy wiadukcie nad ul. Janowską i Drogą Męczenników Majdanka będzie wymagało odpowiedniej organizacji ruchu drogowego. O zmianach, przygotowanych wspólnie z zarządcą drogi, kierowcy będą informowani z wyprzedzeniem.  Prace związane z przebudową wszystkich obiektów na terenie Lublina wykonawca planuje do końca I kw. 2021 r.

Od 13 grudnia na całej trasie między Lublinem a Warszawą pociągi jeżdżą dwutorowo. To efekt budowy drugiego toru na jednotorowym odcinku między Pilawą a Otwockiem. Koniec „wąskiego gardła” na trasie z Lublina do stolicy znacznie zwiększył możliwości podróży w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.

Sprawniejszą kolej w aglomeracji lubelskiej umożliwi budowa łącznicy pomiędzy linią Lublin – Warszawa (nr 7) a linią Lublin – Stalowa Wola (nr 68). Wykonawca zakończył układanie rozjazdów. Dzięki inwestycji PLK pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin. Będą również lepsze możliwości obsługi ruchu pasażerskiego.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.warszawa-lublin.pl.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Wartość projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku.