LTG Cargo będzie przewozić ładunki na nowej trasie Kowno – Sławków

LTG Cargo będzie przewozić ładunki na nowej trasie Kowno – Sławków

LTG Cargo w lutym rozpoczyna przewóz ładunków intermodalnych w kontenerach pomiędzy terminalami przeładunkowymi w Kownie i Sławkowie w Polsce.

Terminal w Sławkowie, położony w pobliżu Katowic, jest usytuowany na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru (1520 mm) i linii normalnotorowej (1435 mm) i jest ważnym węzłem, łączącym linie kolejowe pomiędzy Litwą i Polską oraz Ukrainą i Polską.

Z terminalu regularnie kursują również pociągi towarowe do Schwarzheide w Niemczech, do Maddaloni we Włoszech, do Koper w Słowenii i do Gdańska w Polsce.

W planach jest, że pociągi towarowe będą kursować tam i z powrotem dwa razy w tygodniu. Na życzenie klientów organizowane będą również przewozy towarowe do portu morskiego w Kłajpedzie. Spółka LTG Cargo będzie odpowiedzialna za przewozy na terytorium Litwy, a spółka córka LTG Cargo Polska będzie odpowiedzialna za przewozy na terytorium Polski.

Kontynuujemy dywersyfikację naszych usług w kierunku zachodnim i rozbudowę sieci szlaków przewozów torwarowych na zachodzie. Nowe połączenie pozwoli nam przenieść na kolej jeszcze więcej ładunków, które do tej pory były przewożone transportem drogowym między Litwą a Polską.  Intermodalne przewozy kolejowe  udostępniają sprawną dystrybucję oraz transport nawet i pojedynczych kontenerów klientów do innych głównych terminali w Polsce i Europie. Dzięki temu coraz więcej przewoźników wybiera bardziej zrównoważone rozwiązania logistyczne – mówi Eglė Šimė, Dyrektor Generalna spółki LTG Cargo.

Nowe połączenie Kowno-Sławków ma długość 740 km i jednym pociągiem będzie można przewieźć do 93 TEU ładunków (TEU – jednostka równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp).

Należy przypomnieć, że LTG Cargo i jej spółki zależne skupiają się obecnie na aktywnej dywersyfikacji swoich usług i produktów w kierunku zachodnim. Ładunki intermodalne obecnie są transportowane z Litwy do Duisburga w Niemczech. Spółka świadczy również konkurencyjne usługi spedycyjne dla klientów litewskich i obsługuje transport produktów rolnych i naftowych między Litwą a Ukrainą.