Lotos Kolej szuka finansowania do zakupu lokomotyw

Lotos Kolej szuka finansowania do zakupu lokomotyw

Lotos Kolej zaprasza instytucje finansowe do udziału w procesie wyboru kontrahenta w celu pozyskania finansowania w formie leasingu operacyjnego na zakup 10 szt. lokomotyw elektrycznych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie instytucje finansowe nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewoźnik czeka do 14 kwietnia 2023r. do godz. 11:00 na podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności informacji.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2022 r. spółka Lotos Kolej zaprosiła producentów do złożenia ofert na dostawcy 10 fabrycznie nowych, czteroosiowych, jednosystemowych lokomotyw elektrycznych, wyposażonych w moduł dojazdowy.

Wybrane wymagane parametry eksploatacyjne lokomotywy:

  • napięcie sieci trakcyjnej 3kV DC
  • minimalna moc ciągła w trybie elektrycznym 5000 kW
  • moduł silnika spalinowego o mocy minimum 320 kW
  • maksymalna prędkość eksploatacyjna nie mniejsza niż 160 km/h
  • minimalna siła przy rozruchu (szyny suche µ=0,36) 300 kN
  • masa pociągu (na szlakach o wzniesieniach do 6‰) minimum 3200 t
  • układ osi Bo’Bo’
  • masa 80 t

Dodatkowo pojazdy mają być wyposażone w licznik energii elektrycznej wyposażony w dwa moduły transmisji danych oraz videorejestrator obejmujący przedpole jazdy lokomotywy oraz pracę pantografów.