Lotos Kolej szuka członka zarządu

Lotos Kolej szuka członka zarządu

Grupa Orlen wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki Lotos Kolej​. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 22 maja 2024 r.

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

  • współzarządzanie działalnością Spółki w ramach zarządu,
  • współtworzenie i zapewnienie realizacji strategii Spółki,
  • Efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej.

Od kandydatów oczekuje się:

  • doświadczenia w zarządzaniu pracą zespołów
  • umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych,
  • posiadania dodatkowych umiejętności, takich jak: wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i etyczne oraz dyspozycyjność,
  • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty biznesowe – mile widziana.

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki

1. Posiadać wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, mieć co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.