Lokomotywy Vectron MS w Polsce zgodne z systemem ETCS Baseline 3.4.0

Lokomotywy Vectron MS w Polsce zgodne z systemem ETCS Baseline 3.4.0

Urząd Transportu Kolejowego wydał bezterminowe zezwolenie na włączenie do eksploatacji na terenie Polski lokomotyw Vectron MS wyposażonych w europejski system sterowania pociągiem (ETCS) Baseline 3.4.0. Do tej pory takie zezwolenie funkcjonowało w kilku krajach europejskich – m.in. Niemczech i Szwecji. Od początku 2021 r. wszystkie nowe Vectrony MS dostarczone w Polsce i w Europie będą zgodne z najnowszą wersją systemu ETCS.

System ETCS zapewnia ujednolicenie komunikacji pokładowych systemów kontroli ruchu pociągów, zastępując lokalne systemy i tworząc podstawy interoperacyjności między pociągami a infrastrukturą przytorową. ETCS stał się w ostatnim czasie globalnym standardem w przemyśle kolejowym.

– Certyfikat zgodności z systemem ETCS Baseline 3.4.0 to kolejny krok w kierunku rozwoju wielosystemowych lokomotyw w Polsce. Już w styczniu 2021 r. dostarczymy pierwszego Vectrona dla Laude Smart Intermodal z najnowszą wersją systemu ETCS – powiedział Waldemar Lorbiecki, starszy specjalista ds. wsparcia sprzedaży lokomotyw w Siemens Mobility Sp. z o.o.

System ETCS na poziomie 2 pozwala na nieustanną komunikację między lokomotywą i drogą kolejową. Dzięki temu systemowi maszynista otrzymuje komunikaty dotyczące jazdy, takie jak dozwolona prędkość, prędkość zalecana oraz dystans bezpośrednio na wyświetlaczu, a nie jak wcześniej – pośrednio poprzez sygnalizację przytorową. Wszelkie dane wymagane do prowadzenia ruchu są przesyłane do lokomotywy z radiowego blokowego centrum sterowania ruchem kolejowym (RBC), z wykorzystaniem systemu kolejowej cyfrowej łączności radiowej GSM-R. Prędkość pociągu, jego położenie oraz kierunek jazdy są rejestrowane przez komputer pokładowy lokomotywy, a dane – nieustannie przesyłane do centrum sterowania.

W porównaniu do systemu ETSC Baseline 2, który jest obecnie używany w większości krajów, ETCS Baseline 3 ma wiele nowych funkcji, w tym zoptymalizowany uniwersalny model krzywej hamowania. To pozwoli na uproszczenie wprowadzenia pokładowych urządzeń ETCS

Do dziś Siemens Mobility sprzedał ponad 1000 lokomotyw Vectron do 50 klientów z całej Europy, uzyskując dopuszczenie do eksploatacji w 20 krajach, w tym w Polsce.

Na co dzień z lokomotyw Vectron, zarejestrowanych w Polsce, korzystają PKP CARGO, DB Cargo Polska, CARGOUNIT i Lotos Kolej. Łącznie w rękach polskich przewoźników i operatorów znajduje się 50 Vectronów, a kilkaset posiada zezwolenie na eksploatacje w Polsce.