Lokomotywa 20D z zezwoleniem typu pojazdu

Lokomotywa 20D z zezwoleniem typu pojazdu

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał zezwolenie typu pojazdu kolejowego dla lokomotywy 20D „Mikołaj”. Modernizację pojazdu przeprowadziła spółka Tabor Dębica.

Pierwszy raz zmodernizowany pojazd, spółka pokazała pod koniec sierpnia 2021 r. W czerwcu 2022 r. pojazd można było zobaczyć podczas testów na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa niedaleko Żmigrodu. Z kolei maju 2023 r. spółka CIECH Cargo rozpoczęła miesięczne testy zmodernizowanej lokomotywy.

Jak informował wówczas przewoźnik, w ramach testu CIECH Cargo zamierza zweryfikować kilka opcji tonażowych.

Lokomotywa będzie mogła również sprawdzić się w trudniejszych warunkach z uwagi na występowanie wysokiego – 13 ‰ pochylenia linii na relacji Wapienno-Inowrocław – informowała spółka CIECH Cargo.

Lokomotywę mogliśmy też zobaczyć podczas XV edycji targów TRAKO w Gdańsku.

Lokomotywa serii SM48 typu 20D („Mikołaj”) to pojazd przeznaczony do pracy manewrowej lub do prowadzenia pociągów towarowych po liniach kolejowych normalnotorowych (1435 mm) i szerokotorowych (1520 mm). Pojazd posiada silnik spalinowy CAT 3512E Caterpillar o mocy 1800 kW z systemem oczyszczania spalin Adblue. Lokomotywa spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, wyposażona została w system monitoringu oraz rejestracji audiowideo z możliwością przesyłu danych na wskazany serwer.