Łódzkie: ostatnie dni konsultacji nowego rozkładu jazdy pociągów

Łódzkie: ostatnie dni konsultacji nowego rozkładu jazdy pociągów

Do 9 lutego 2024 r. pasażerowie ŁKA i Polregio mogą zgłaszać wnioski do nowego rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 15 grudnia 2024 r.

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przypomina, że przy składaniu wniosków za punkt odniesienia proszę przyjąć obowiązujący rozkład jazdy 2023/2024.

Wszystkich zainteresowanych powinni przesłać swoje wnioski na załączonym formularzu, na adres e-mail: [email protected]. W tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje projektu rozkładu jazdy pociągów edycji 2024/2025″.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa,
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Departament Infrastruktury informuje, że nie będą rozpatrywane wnioski:

  • ogólnikowe, niezwierające konkretnych postulatów,
  • zawierające uwagi dotyczące budowy i stanu przystanków, dworców i linii kolejowych
  • dotyczące połączeń dalekobieżnych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw transportu,
  • dotyczące połączeń obsługiwanych przez innych operatorów niż ŁKA i Łódzki Zakład Polregio w Łodzi.

Dodajmy, że ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowy oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych przewoźników i operatorów kolejowych.