ŁKA organizuje szkolenie na licencję maszynisty

ŁKA organizuje szkolenie na licencję maszynisty

Ośrodek Szkolenia Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów ŁKA uruchamia szkolenie na licencję maszynisty. Jest to jest pierwszym i niezbędnym dokument uprawniającym do rozpoczęcia kolejnego etapu szkolenia kandydatów na maszynistę ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty.

Uczestnikiem szkolenia na licencję maszynisty może zostać osoba, która:

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego, 
 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. 2022 poz. 2574).

Orzeczenie lekarskie będące potwierdzeniem spełnienia odpowiednich wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych można uzyskać w podmiotach uprawnionych do przeprowadzania takich badań wskazanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Program szkolenia

 • Specyfika i środowisko pracy Maszynisty.
 • Technologia transportu kolejowego. Podstawowe wiadomości o eksploatacji pojazdów kolejowych (rodzaje pojazdów i ich przeznaczenie eksploatacyjne).
 • Infrastruktura kolejowa. 
 • Technika prowadzenia ruchu kolejowego.
 • Sygnalizacja kolejowa.
 • Hamulce kolejowe.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu fizyki i elektrotechniki.
 • Zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów.
 • Budowa pojazdów kolejowych.
 • Urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzeniami czujności, prędkościomierzami i radiołącznością w pojazdach kolejowych.
 • Zagrożenia występujące w ruchu kolejowym. Zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy Maszynisty.
 • Zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, udzielanie pierwszej pomocy.
 • Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożary w tunelach).
 • Zasady prowadzenia i wypełniania podstawowych dokumentów związanych z pracą Maszynisty.

Szkolenie, które trwa 298 godz. obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone na różnych typach pojazdów kolejowych. W zależności od ilości osób zainteresowanych do wyboru są dwa warianty szkoleń

  • I wariant w systemie dziennym (od poniedziałku do piątku),
  • II wariant w systemie weekendowym (sobota, niedziela).

Cena szkolenia to 3 500,00 zł, z możliwością rozłożenia na dwie raty

Przewoźnik planuje rozpocząć szkolenia w maju 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie przewoźnika.