ŁKA: bezpłatne bilety dla większej grupy pracowników ochrony zdrowia

ŁKA: bezpłatne bilety dla większej grupy pracowników ochrony zdrowia

Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadziła możliwość bezterminowego wydłużenia biletów okresowych dla pracowników ochrony zdrowia. Teraz lista uprawnionych została rozszerzona.

Od dnia 15  kwietnia 2020 r. osobami dodatkowo uprawnionymi do w/w są:

 • farmaceuci – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 • pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 • pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodków Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa stanowisko i miejsce pracy;
 • pracownicy Domów Dziecka – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 • pozostali pracownicy placówek ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy.

Z uwagi na szczególne uznanie dla pracowników służby zdrowia, którzy w swojej pracy podejmują walkę z pandemią koronawirusa narażając przy tym swoje zdrowie, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. wprowadza od 4 kwietnia 2020 r. do odwołania możliwość bezterminowego wydłużenia biletów okresowych „ŁKA” sp. z o.o. dla osób wykonujących pracę w szpitalu, laboratorium oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Osobami uprawnionymi do w/w są:

 • lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 • pracownicy którzy zajmują się utrzymaniem czystości oraz pracownicy kuchni w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego albo zaświadczenia wystawionego
 • przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  placówka medyczna;
 • ratownicy medyczni – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
 • dyspozytor medyczny – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
 • kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
 • pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 • wolontariusze, studenci kierunków medycznych wykonujący pracę w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez placówkę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest obiekt medyczny.

W ramach oferty ww. osoby pomimo zakończonego terminu obowiązywania posiadanego biletu okresowego (gdy termin upływa po 15 kwietnia 2020 r.) wydanego na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. mogą na okres bezterminowy (do odwołania) odbywać podróż pociągami kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter zgodnie ze wskazaną na bilecie relacją i kategorią pociągu. Uprawnienie do powyższego jest na podstawie ww. wymienionych dokumentów potwierdzających wykonywany zawód czy miejsce wykonywania pracy.

Szczegółowe informacje.

Jednocześnie informujemy, że bilety wydane na podstawie oferty specjalnej spółki Polregio tj. „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia” są honorowane w pociągach „ŁKA” sp. z o.o., bilety na przejazd pociągami Regio uprawniają do przejazdów pociągami kategorii ŁKA a bilety na przejazd pociągami interRegio pociągami kategorii ŁKA Sprinter.