Lepszy dostęp do kolei z nowych peronów w woj. świętokrzyskim

Lepszy dostęp do kolei z nowych peronów w woj. świętokrzyskim

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zyskają lepszy dostęp do kolei z nowych i przebudowanych przystanków. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują nowoczesne perony w Górkach Szczukowskich, Ludyni, Piekoszowie na trasie Kielce – Włoszczowa oraz w Podchojnach na linii Kielce – Kozłów. To kolejne przystanki zrealizowane w regionie w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

PKP PLK ogłosiły przetargi na prace projektowe i budowę nowych peronów kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego. W Górkach Szczukowskich i Ludyni będą zmodernizowane istniejące perony, a w Piekoszowie i Podchojnach pociągi zatrzymają się w nowych lokalizacjach.

Na przystankach objętych postępowaniem przetargowym powstaną perony o długości 150 metrów, wraz z ciągami komunikacyjnymi i parkingami. Platformy peronowe będą odpowiednio wysokie, by ułatwić podróżnym wsiadanie do pociągów. Na miejscu pojawi się nowe oświetlenie, wiaty, ławki i tablice informacji dla podróżnych. Dzięki podjazdom, nawierzchni o zróżnicowanej strukturze i ścieżkom naprowadzającym przystanki będą w pełni dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zwycięzcy przetargu będą mieli ok. 18 miesięcy na przygotowanie projektu i realizację prac budowlanych. Z pierwszych efektów tych inwestycji podróżni skorzystają pod koniec 2024 roku.

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów. W Świętokrzyskim podróżni już korzystają z efektów programu w Dębskiej Woli, Włoszczowicach i Małogoszczy. Do końca roku powstaną nowe przystanki m.in. w Grochowiskach, Kijach i Rykoszynie.