Leo Express zaktualizował rozkład dla planowanego połączenia Praha – Kraków – Praha

Leo Express zaktualizował rozkład dla planowanego połączenia Praha – Kraków – Praha

Do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęła informacja od Leo Express dotycząca zmiany powiadomienia o planowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich na trasie Praha hl.n. – Kraków Główny – Praha hl.n.

Przewoźnik wskazał, że planowaną usługę planuje wykonywać za pośrednictwem linii kolejowych nr 93, 133, 134, 138, 139 i 790. Ponadto Leo Express dodał do projektu rozkładu jazdy stacje graniczne Zebrzydowice oraz Petrovice u Karviné, które stanowią postoje techniczne pozbawione możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów. W związku z dodaniem nowych stacji do projektu rozkładu jazdy nastąpiła modyfikacja czasu przyjazdu i odjazdu pociągu na kolejnych stacjach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

W pozostałym zakresie Leo Express nie wprowadziła zmian we wniosku i projekcie rozkładu jazdy. Tak jak wskazano w pierwotnym powiadomieniu, Leo Express planuje wykonywać połączenia codziennie, przez cały okres rocznych rozkładów jazdy 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 i 2028/2029, w wymiarze 5 par połączeń.

Do realizacji przejazdów będą używane pojazdy Stadler Flirt serii 480.

W związku z dokonaniem przez Leo Express zasadniczych zmian w treści powiadomienia, w tym zmiany rozkładu jazdy, miesięczny termin na wniesienie wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej dla podmiotów uprawnionych biegnie na nowo od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Rozkład jazdy Praha hl.n. – Kraków Główny

* Postój techniczny. Stacja nie jest przeznaczona dla wsiadania i wysiadania pasażerów

Rozkład jazdy Kraków Główny – Praha hl.n.

* Postój techniczny. Stacja nie jest przeznaczona dla wsiadania i wysiadania pasażerów