Łatwiejsze projektowanie w BIM z OpenRoads™ Designer

Łatwiejsze projektowanie w BIM z OpenRoads™ Designer

Trendy w branży projektowej powodują wzrost zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania, pozwalające optymalizować prace projektowe. Jednym z nich jest oprogramowanie OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Możemy dzięki niemu odchodzić od płaskich rysunków CAD na rzecz nowoczesnego, wielobranżowego projektowania w 3D, które w czasie rzeczywistym pozwala widzieć efekty pracy całego zespołu. Jak się posługiwać tym programem? Odpowiedź można znaleźć w publikacji Multiconsult Polska.

OpenRoads™ Designer pozwala przyspieszyć realizację inwestycji drogowych. Program integruje procesy projektowania – od fazy koncepcyjnej aż po budowę. Takie całościowe spojrzenie na projektowanie jest niezwykle istotne dla prawidłowego i sprawnego przebiegu inwestycji. W realiach przetargowych zamawiający, nierzadko, na etap prac projektowych przeznaczają najmniej czasu. Kluczowym zaś, dla całej inwestycji jest to, by projektanci mieli zapewniony czas potrzebny na przygotowanie optymalnych rozwiązań. Codziennością projektantów jest konieczność żmudnego wprowadzania poprawek, dodatkowo wydłużających ich prace, a biura projektowe narażające na kary za przesunięcie terminu. Dzięki nowym technologiom, takim jak OpenRoads™, można jednak stawiać czoła tym wyzwaniom. Pozwalają one w czasie rzeczywistym grupie użytkowników tworzyć multidyscyplinarny, wielowymiarowy model drogowy, wprowadzając wiele zmiennych prostych w edycji.

Co wyróżnia najnowszą wersję OpenRoads™ Designer? Warto zwrócić uwagę na:

  • łatwość modyfikacji parametrów rozwiązania na każdym etapie projektowania, dzięki wykorzystaniu programowania obiektowego do wszystkich elementów;
  • mniej komplikacji przy modelowaniu typowych elementów, dostosowujących swój kształt do otoczenia, dzięki komórkom Civil;
  • usprawnione przypisywanie elementom atrybutów BIM.

Szczegółowo możliwości programu zaprezentowane zostały w książce „OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM”, której wydawcą jest firma Multiconsult Polska. To nowa pozycja na rynku wydawniczym, dedykowana branży drogowej, ale nie tylko. Wiele narzędzi w niej opisanych może być z powodzeniem używanych przez inne branże, np. zastosowanie w modelowaniu numerycznego modelu terenu lub też odwodnienia (zbiorniki retencyjne). Początkujący użytkownik znajdzie w niej podstawowe informacje i przykłady z realnych warunków projektowych, a zaawansowany praktyczne wskazówki i ciekawostki uzupełniające jego wiedzę. Dopełnienie stanowią instrukcje pokazujące, w jaki sposób nasycić model 3D informacjami niegeometrycznymi tak, aby odpowiadał on standardom metodologii BIM.

Autorzy książki: mgr inż. Krzysztof Jędrych, mgr inż. Michał Latała, mgr inż. Jan Poślada oraz dr inż. Tadeusz Zieliński.