Łącznica Jedlicze – Szebnie ułatwi podróże koleją w Bieszczady

Łącznica Jedlicze – Szebnie ułatwi podróże koleją w Bieszczady

Możliwości przygotowania lepszej oferty dla podróżnych na Podkarpaciu zapewni planowana budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie. PKP Polskie Line Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy realizacji prac. Dzięki przedsięwzięciu, podróżni zyskają korzystniejsze możliwości podróży z Rzeszowa w stronę Krosna i Nowego Zagórza.

Łącznica zostanie zbudowana między liniami kolejowymi nr 106 Rzeszów – Jasło i nr 108, tj. trasy łączącej Stróże, Jasło, Krosno, Nowy Zagórz, Ustrzyki Dolne i Krościenko.

Każde realizowane przedsięwzięcie ze środków budżetowych i unijnych, jak np. łącznica – służy rozwojowi kolei i zwiększeniu możliwości komunikacji. Kolejowe inwestycje sprzyjają również poprawie warunków życia mieszkańców. Dzięki konsekwentnej realizacji polityki rządu, wzrasta ranga kolei i zainteresowanie podróżnych ekologicznym środkiem transportu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W zakresie ogłoszonego przetargu jest budowa nowej linii kolejowej nr 638 Jedlicze-Szebnie o długości blisko 3,4 km. Nowe tory połączą linie kolejowe: nr 106 Rzeszów – Jasło, między przystankami osobowymi Szebnie i Wojaszówka oraz nr 108 Stróże – Krościenko, przed przystankiem osobowym Jedlicze Męcinka. Zadanie inwestycyjne obejmuje również budowę przystanku osobowego o roboczej nazwie Moderówka. Ponadto, przewidziana jest budowa dziewięciu obiektów inżynieryjnych, w tym tunelu o długości blisko 500 m, trzech wiaduktów i pięciu przepustów oraz dwóch przejazdów kolejowo-drogowych.

Łącznica kolejowa zwiększy możliwości prowadzenia ruchu. Sieć kolejowa na Podkarpaciu stanie się także bardziej spójna. Istotne będą korzyści zwłaszcza dla podróżnych, dzięki zapewnieniu dogodniejszych połączeń ze stolicy Podkarpacia w stronę Bieszczad – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Budowa łącznicy wyeliminuje dotychczasową konieczność postoju na stacji Jasło dla zmiany kierunku jazdy. Powstaną dzięki temu możliwości bezpośredniego połączenia Rzeszów – Krosno – Nowy Zagórz. Szacowane skrócenie podróży, to ponad pół godziny. Czas przejazdu między Krosnem a stolicą województwa będzie atrakcyjniejszy i wyniesie około 80 minut w ruchu regionalnym.

Nowa łącznica stworzy możliwość wprowadzenia lepszej oferty przez organizatorów przewozów pasażerskich. Efektem inwestycji będą też dogodniejsze warunki dla przewozów towarowych, co przyniesie również korzyści gospodarcze.

Inwestycja PLK SA planowana jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz wraz z budową łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie”.