Kujawsko-Pomorskie blisko rozstrzygnięcia przetargu na obsługę połączeń w regionie

Kujawsko-Pomorskie blisko rozstrzygnięcia przetargu na obsługę połączeń w regionie

Zarząd województwa podjął decyzję o zmianach w budżecie województwa, niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na wieloletnią (do 2030 roku) obsługę regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w segmencie dotyczącym połączeń na liniach niezelektryfikowanych. Zmiana została zatwierdzona podczas  posiedzenia sejmiku województwa, które odbyło się 26 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie dotyczyć będzie zdefiniowanych w ogłoszeniu o przetargu pakietów trzeciego (połączenia Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice, Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Wierzchucin-Szlachta) i czwartego (Toruń – Jabłonowo Pomorskie – Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Toruń-Grudziądz, Toruń-Sierpc).  

Całościowe rozstrzygnięcie przetargu jest obecnie niemożliwe ze względu na toczące się postępowanie sądowe (przed sądem zamówień publicznych). Spółka Polregio, pomimo złożenia oferty, zaskarżyła tryb, w którym zdecydowaliśmy się wyłonić operatorów przewozów.

– Apeluję do władz spółki Polregio, aby wycofały zaskarżenie do sądu, jest to bowiem szkodliwe dla wszystkich, przede wszystkim dla mieszkańców podróżujących koleją, którzy – oczywistym jest – chcieliby wiedzieć jak będzie wyglądała ich droga do pracy, czy szkoły po 13 grudnia – mówił podczas briefingu marszałek Piotr Całbecki.

– Jeśli chodzi o firmę Polregio zaproponowaliśmy wskaźnik rewaloryzacyjny, który w przypadku znacznego wzrostu cen energii elektrycznej, zabezpiecza zarówno środki samorządu województwa jak i spółki. Polregio próbuje wprowadzić mechanizm, który nie jest akceptowalny, gdyż powoduje istotne naruszenie przepisów ogłoszonego przetargu. Liczę na to, że uda się wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i wkrótce podpisać stosowną umowę – podkreśliła członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

Na apel samorządu odpowiedziała spółka. W przesłanym do redakcji „Kolejowego Portalu” stanowisku, przewoźnik tłumaczy, że nadrzędnym celem jest zawarcie z Urzędem Marszałkowskim umowy na świadczenie usługi przewozowej dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, przy zapewnieniu pokrycia kosztów, niezbędnych do realizacji jej zakresu, szczegółowo określonego przez Pana Marszałka.

W ocenie spółki, obecna sytuacja na rynku energii powoduje, że konieczne jest znalezienie takiego rozwiązania, które nie będzie powodowało przerzucenia na przewoźnika kosztów od niego niezależnych.

– Pozostaje otwartą kwestią, czy postępowanie przetargowe, uniemożliwiające złożenie odwołania w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, spełnia wymagania przepisów prawa. Dlatego skierowaliśmy sprawę do sądu aby potwierdzić, czy kontrakt zawarty w wyniku tego postępowania będzie zgodny z ustawą – poinformowało biuro prasowe Polregio.

Przypomnijmy, że całość zamówienia podzielona została cztery pakiety. Pakiety pierwszy i drugi dotyczą linii zelektryfikowanych oraz zaplanowanego do elektryfikacji po roku 2025 odcinka linii 208 w północnej części regionu. Pakiet pierwszy obejmuje połączenia Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz – Toruń – Jabłonowo Pomorskie (plus Brodnica, jeśli Polskie Linie Kolejowe zelektryfikują linię po 2025 roku). Drugi to linie Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń – Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo, Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno.

Jeszcze w tym roku na kujawsko-pomorskich torach pojawi się 5 nowoczesnych czteroczłonowych elektrycznych kolejowych zespołów trakcyjnych, które zakupi samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.  Nowe pociągi, z klimatyzacją i 150 miejscami siedzącymi każdy, będą kosztowały blisko 180 milionów złotych.  Postępowanie przetargowe wygrała bydgoska Pesa.