Która seria lokomotyw elektrycznych była najpopularniejsza wśród przewoźników w 2019 r.?

Która seria lokomotyw elektrycznych była najpopularniejsza wśród przewoźników w 2019 r.?

Przewoźnicy w 2019 r. dysponowali łącznie 1822 lokomotywami elektrycznymi. Choć w przypadku spółek pasażerskich liczba pojazdów pozostała taka sama jak w roku poprzednim, to już przypadku przewoźników towarowych liczba elektrowozów zwiększyła się o 65 sztuk.  Która seria lokomotyw elektrycznych przejechała najwięcej kilometrów?

Jak czytamy w raporcie Urzędu Transportu Kolejowego „Tabor kolejowy 2019”, rezygnacja z realizacji krótkodystansowych przejazdów pociągów osobowych w klasycznych składach wagonowych w pierwszej dekadzie XXI wieku wpłynęła na spadek zapotrzebowania na lokomotywy w pasażerskich przewozach kolejowych . Obecnie lokomotywy elektryczne wykorzystywane są w spółkach PKP Intercity, Polregio oraz Kolei Mazowieckich.

Liberalizacja towarowego rynku kolejowego oraz wzmożona aktywność przedsiębiorstw ROSCO ma wpływ na stabilną sytuację taborową w zakresie lokomotyw elektrycznych znajdujących się w dyspozycji towarowych przewoźników kolejowych. Firmy podjęły również decyzje o zakupie używanych lokomotyw oraz ich modernizację lub przystosowanie do krajowej sieci kolejowej.

Przewoźnicy pasażerscy

Lokomotywy elektryczne serii EP07 stanowiły w 2019 r. najpopularniejszą serię lokomotyw w ruchu pasażerskim. Pojazdy te w 2019 r. przejechały ponad 21,5 mln kilometrów (średnia roczna na użytkowaną lokomotywę tej serii przypadało 213,6 tys. kilometrów ). Ponad 10,5 mln km przejechały lokomotywy serii EP09 (średnio 300,6 tys. km rocznie). Trzecie miejsce w zestawieniu zajmują lokomotywy EU07, których praca eksploatacyjna wyniosła 6,5 mln km (średnio 251,6 tys. km rocznie)

Pod względem wykorzystania lokomotyw w przeliczeniu na jeden sprawny egzemplarz najwięcej kilometrów w 2019 r. przejechały lokomotywy elektryczne serii EU44. Pojazdy te w ciągu całego roku przejechały ponad 2 mln kilometrów, z czego na każdy pozostający w ruchu egzemplarz przypadało średnio aż 349,4 tys. kilometrów.

Średni wiek lokomotyw w dyspozycji przewoźników pasażerskich w 2019 wyniósł ponad 35 lat.

Przewoźnicy towarowi

Wśród przewoźników towarowych najpopularniejszą serią lokomotyw elektrycznych znajdujących się w dyspozycji przewoźników towarowych była lokomotywa ET22. Każdego dnia lokomotywy te pokonują średnio ponad 53 tys. kilometrów. Łącznie w 2019 r. lokomotywy te przejechały ponad 19,5 mln kilometrów. Na tak wysoki wynik przekłada się liczba wyprodukowanych lokomotyw tej serii. W latach 1969-1989 powstało ponad 1100 egzemplarzy tych pojazdów. Na kolejnych miejscach w zestawianiu Urzędu Transportu Kolejowego są lokomotyw serii EU07, które przejechały w 2019 r. 6,4 mln km oraz ET41 – 3,9 mln km.

Pod względem zrealizowanej pracy eksploatacyjnej warto wyróżnić lokomotywy elektryczne należące do platformy Vectron produkowane przez niemieckiego Siemensa – typu X4EA i X4EC oraz znajdujące się w dyspozycji przewoźnika PKP Cargo lokomotywy serii EU46. Łącznie w 2019 r. lokomotywy platformy Vectron przejechały ponad 4 mln kilometrów.

Średni wiek lokomotyw w dyspozycji przewoźników towarowych w 2019 r. wyniósł ponad 36 lat.