Kto wykona serwis utrzymaniowy 16 ezt serii EN76 Kolei Mazowieckich

Kto wykona serwis utrzymaniowy 16 ezt serii EN76 Kolei Mazowieckich

Mazowiecki przewoźnik ogłosił przetarg na wykonanie serwisu utrzymaniowego dla 16 ezt typu 22WE. Oferty można składać do 14 czerwca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów w poziomach P2 i P3 wraz z zapewnieniem fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych wymaganych przy czynnościach przeglądowych P3 dla 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76.

Przewoźnik wymaga zrealizowania zamówienia do 31 grudnia 2022 r. Spółka wymaga wykonanie przeglądów ezt, w czasie nie dłuższym niż 7 godz. dla przeglądów w poziomie utrzymania P2 oraz 84 godz. dla przeglądów w poziomie P3.

Przy wyborze oferty spółka będzie brała pod uwagę trzy kryteria: cenę – waga 60%, czas wykonania przeglądu P2 na jeden ezt – waga 15% oraz czas wykonania przeglądu P3 na jeden ezt – waga 25%.

Oferty należy składać w terminie do 14 czerwca 2021 do godz. 9:30.