Kto przewiezie milion ton węgla dla Enea Elektrownia Połaniec?

Kto przewiezie milion ton węgla dla Enea Elektrownia Połaniec?

Enea Elektrownia Połaniec ogłosiła postępowanie na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla Enea Elektrownia Połaniec.

Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwie części. Część 1 dotyczy wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla Enea Elektrownia w ilości 500 000 ton, część 2 obejmuje wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla Enea Elektrownia Połaniec w ilości 500 000 ton.

Zamawiający zastrzega, że łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść od 400 000 ton do 500 000 ton.

Przedmiot postępowania realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Wykonawcy składający oferty muszą wnieść wadium w wysokości po 400 tys. zł dla każdego z zadań.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówień jednostkowych zostaną przeprowadzone aukcje elektroniczne.

Na oferty Enea Elektrownia Połaniec  czeka do 10 stycznia 2023 r.