Kto przewiezie do 9 mln ton węgla dla Enea Wytwarzanie?

Kto przewiezie do 9 mln ton węgla dla Enea Wytwarzanie?

Enea Wytwarzanie ogłosiła przetarg na przewóz do 9 mln ton węgla transportem kolejowym z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania.

Każde z zadań obejmuje transport kolejowy węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” dla Enea Wytwarzanie w ilości 3 000 000 ton. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości węgla energetycznego do przewozu w zakresie od 2,4 do 3 mln dla każdego z trzech zadań.

Może to wynikać m.in,: z zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, rozbieżnością pomiędzy rzeczywistą jakością węgla a jakością nominalną ustaloną w umowie na zakup/dostawy węgla energetycznego czy konieczności ograniczenia emisji.

Elektrownia oczekuje aby przewozy realizowane były w wagonach – węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych zamawiającego.

Długość całkowita składu wraz z lokomotywą nie może przekraczać 610 m natomiast masa całkowita brutto wagonów w składzie nie może przekraczać 3 700 ton brutto.

Enea Wytwarzanie  zastrzega, że długość całkowita pojedynczego wagonu powinna wynosić od 14,04 mb do 15,80 mb, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu mieści się w przedziale 3000÷3104 mm, wysokość wagonu mieści się w przedziale 3220÷3380 mm.

Jeżeli długość pojedynczego wagonu jest mniejsza niż 14,04 mb (przy spełnieniu pozostałych parametrów wskazanych powyżej) to wówczas wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie przewozów z wykorzystaniem takich wagonów wyłącznie na jedną trzecie zadanie.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania ilości maksymalnej wynoszącej 3 000 000 ton.

Termin składania ofert mija 14 września 2022 r. o godz. 9:30. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria, cena – 88 pkt oraz masa przesyłki pociągowej – 12 pkt.