KŚ wprowadzają korekty w rozkładzie jazdy

W związku z zagrożeniem epidemicznym obecna siatka połączeń Kolei Śląskich została dostosowana do aktualnych potoków pasażerskich. Spółka na bieżąco analizuje potrzeby pasażerów i frekwencje w poszczególnych pociągach. Dlatego od 11 kwietnia rozkład jazdy ulegnie aktualizacji zgodnie z wnioskami podróżnych.

W zaktualizowanym rozkładzie jazdy część pociągów zostanie odwołana lub będzie kursować w skróconej relacji, część kursów zostanie jednak przywrócona. Finalnie rozkład jazdy od 11 kwietnia w dni robocze będzie miał o 3 pociągi więcej niż obecnie.

– Podczas wprowadzania zmian kierowaliśmy się w pierwszej kolejności uwagami zgłaszanymi przez naszych podróżnych oraz zapełnieniem poszczególnych pociągów – przestrzegamy bowiem zaleceń, aby podczas każdego kursu podróżni mogli zajmować co drugie miejsce siedzące. – informują Koleje Śląskie.

W poniedziałek wielkanocny obowiązywać będzie rozkład jazdy jak w dni wolne, możliwe są jednak warianty, w których dany pociąg weekendowy w tym akurat dniu nie będzie kursował. Dlatego przed planowaniem podróży na ten okres należy dokładne sprawdzenie rozkładu jazdy.

Szczegółowe zmiany od 11.04 z podziałem na dni wolne i dni robocze (UWAGA – dla ułatwienia pliki zawierają zmiany wprowadzone w porównaniu do normalnego rozkładu jazdy):

Zmiany od 11.04 w dni robocze

Zmiany od 11.04 w dni wolne