Krzysztof Pawlak ponownie Dyrektorem Lubuskiego Zakładu Polregio

Krzysztof Pawlak ponownie Dyrektorem Lubuskiego Zakładu Polregio

Zarząd Polregio z dniem 1 lipca 2023 r. wyznaczył Pana Krzysztofa Pawlaka na Dyrektora Lubuskiego Zakładu w Zielonej Górze. Dotychczasowa szefowa Zakładu, Pani Marzena Skubiszyńska została Pełnomocnikiem Zarządu do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Krzysztof Pawlak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, specjalność: transport szynowy). Ukończył również Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (w zakresie zarządzania projektami), a także studia MBA realizowane przez Uniwersytet Gdański oraz Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Transportu. W 2010 r. związał swoją karierę z Przewozami Regionalnymi sp. z o.o. (później POLREGIO S.A.), w których pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. handlowych Wielkopolskiego Zakładu w Poznaniu, Naczelnika Wydziału Kształtowania Oferty, Dyrektora Biura Handlowego, Dyrektora Biura Eksploatacji i Przewozów.

W latach 2017-2021 piastował stanowisko Dyrektora Lubuskiego Zakładu w Zielonej Górze.

Przez wiele lat swojej pracy zawodowej w ówczesnej spółce Przewozy Regionalne był odpowiedzialny – między innymi – za prowadzenie spraw handlowych Zakładu, współpracę z PKP PLK przy przygotowaniu rozkładu jazdy, przygotowanie kompleksowego projektu przebudowy siatki połączeń, a także szeroko rozumiane prowadzenie spraw związanych z organizacją przewozów. Główne sukcesy to zwiększenie pracy eksploatacyjnej o 1 mln pociągokilometrów, zawarcie umowy PSC na 10 lat, a także wypromowanie i ugruntowanie marki Polregio poprzez wdrożenie projektu: „Poczuj przygodę odkrywając Lubuskie pociągami POLREGIO”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Centralnym Porcie Komunikacyjnym.