Krzysztof Mamiński ponownie wiceprzewodniczącym CER

Krzysztof Mamiński ponownie wiceprzewodniczącym CER

18 września 2023 r. Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury (CER) ponownie powołało Krzysztofa Mamińskiego – prezesa zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP na stanowisko wiceprzewodniczącego organizacji.

W Gdańsku, w przeddzień rozpoczęcia międzynarodowych targów kolejowych TRAKO, podczas Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies – CER) jednomyślnie zarekomendowała Zgromadzeniu wybór Krzysztofa Mamińskiego – prezesa zarządu PKP S.A. i Grupy PKP na stanowisko wiceprzewodniczącego organizacji.

Dziękuję Zgromadzeniu Ogólnemu za obdarzenie mnie zaufaniem i ponowny wybór na tę zaszczytną funkcję. Pragnę zaznaczyć, że działalność CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) nie byłaby możliwa, gdyby nie ludzie, którzy każdego dnia pracują na rzecz rozwoju kolei w całej Europie. Raz jeszcze dziękuję i liczę na owocną współpracę! – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy oraz wiceprzewodniczący CER.

Jednym z kluczowych tematów omawianych w ramach Zgromadzenia Ogólnego były kwestie możliwości kompleksowego rozwoju całego sektora kolejowego, szczególnie infrastruktury, cyfryzacji oraz usług kolejowych, by wpływały na gospodarkę różnych regionów. Wiceprzewodniczący CER podziękował wszystkim pracownikom Grupy PKP za zaangażowanie pracowników w pomoc Ukrainie, zarówno humanitarną, jaki i organizację przewozów towarów.