Korekta rozkładu jazdy na trasie Białystok – Suwałki

Korekta rozkładu jazdy na trasie Białystok – Suwałki

Polregio poinformowało, że od piątku,  30 lipca 2021 r. zmieni się rozkład jazdy czterech pociągów, kursujących na odcinku Białystok – Suwałki. Zmiany będą dotyczyły weekendów.

W związku z obserwowaną, zwłaszcza w weekendy, rosnącą frekwencją podróżnych w pociągach Polregio na trasie Białystok – Suwałki, do szynobusów obsługujących najpopularniejsze połączenia, od kilku tygodni jest dołączany dodatkowy wagon. To pozwala na zwiększenie liczby miejsc i umożliwia przewóz niemal 30 rowerów.

Z uwagi na ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku Białystok – Sokółka dla składów wagonowych lub zestawionych z szynobusu i wagonu, pociągi kursują z opóźnieniami. Szynobus, który był pierwotnie przypisany do obsług tej relacji, może bowiem poruszać się z prędkością 100 km/h.

Aby uniknąć opóźnień, na wniosek Podlaskiego Zakładu Polregio, zarządca infrastruktury na piątek, sobotę i niedzielę wprowadzony zostanie rozkład jazdy uwzględniający ograniczenie prędkości i nieznaczne wydłużenie czasu jazdy dla pociągu:

  • odjeżdżającego z Białegostoku o godz. 9:17, który w soboty od 31 lipca br. będzie odjeżdżał o godz. 9:15, przyjazd do Suwałk na godz. 11:34;
  • odjeżdżającego z Białegostoku o godz. 14:47, który w piątki i niedziele od 30 lipca br. będzie odjeżdżał o tej samej godzinie, natomiast przyjazd do stacji Suwałki będzie o 30 minut później, tj. na godz. 17:30;
  • odjeżdżającego z Suwałk o godz. 11:43, który w soboty od 31 lipca br. będzie odjeżdżał o godz. 11:44, przyjazd do Białegostoku o godz. 14:21, czyli 13 minut później;
  • odjeżdżającego z Suwałk o godz. 17:14, który w piątki i niedziele od 30 lipca br. będzie odjeżdżał o godz. 17:42, przyjazd do Białegostoku na godz. 20:16, tj. 35 minut później.