Konsultacje społeczne rozkładu jazdy 2021/2022 w województwie łódzkim

Konsultacje społeczne rozkładu jazdy 2021/2022 w województwie łódzkim

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego rozpoczyna konsultacje projektu rozkładu jazdy pociągów przewidywanych do uruchomienia w rozkładzie jazdy edycji 2021/2022, obowiązującego od 12 grudnia 2021 r.

Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje do rozkładu jazdy, w okresie od 25 do 31 stycznia 2021 r., na załączonym formularzu, na adres e-mail: [email protected]. W tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje projektu rozkładu jazdy pociągów edycji 2021/2022″.

– Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia proszę przyjąć obowiązujący rozkład jazdy 2020/2021 – informuje Departament Infrastruktury UMWŁ.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki, częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie, wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych, możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych województwa a także uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi województwami.

Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka Województwa Łódzkiego świadczy Polregio oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna.