Koniec przedłużania ważności certyfikatów i świadectw dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie

Koniec przedłużania ważności certyfikatów i świadectw dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego zakończyło również przedłużanie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikatów zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz świadectw bezpieczeństwa na podstawie ustawy o COVID-19. Dokumenty, których ważność kończyła się przed 1 lipca 2023 r. będą mogły być używane do 27 grudnia 2023 r. Wnioski o przedłużenie ważności dokumentów trzeba złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

 Od 1 lipca 2023 r. ważność certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz świadectw bezpieczeństwa nie będą już przedłużane na podstawie przepisów ustawy o COVID-19.

Certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz świadectwa bezpieczeństwa, których ważność upłynęła podczas trwania stanu pandemii, a potem podczas stanu zagrożenia epidemicznego zostały przedłużone z mocy prawa i będą obowiązywać w obrocie prawnym przez 180 dni licząc od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 27 grudnia 2023 r.

W sprawie certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz świadectw bezpieczeństwa, których termin ważności upływa po 30 czerwca 2023 r. (po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego), należy wystąpić z wnioskiem o ich przedłużenie w terminach wskazanych w przepisach: minimum 4 miesiące przed upływem ważności certyfikatów zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i świadectw bezpieczeństwa oraz minimum 5 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o przedłużenie uprawnień wraz z wzorami dokumentów i informacjami na temat opłat znajdują się w zakładce Usługi na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.