Kolejny przetarg PKP Intercity na dostawę automatów z przekąskami

Kolejny przetarg PKP Intercity na dostawę automatów z przekąskami

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 30 automatów vendingowych. Postępowanie zawiera prawo opcji pozwalające na zakup kolejnych 118 urządzeń.

Przedmiotowe zamówienie obejmowało będzie swym zakresem:

  • dostawę fabrycznie nowych 30 sztuk automatów vendingowych, w tym: 15 sztuk automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz 15 sztuk automatów vendingowych na napoje ciepłe,
  • montaż automatów vendingowych wskazanych powyżej w 15 wagonach osobowych typu Combo,
  • świadczenie kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych przez okres 12 miesięcy od momentu odebrania pierwszego automatu vendingowego zamontowanego w Pojeździe,
  • kompleksowe przeszkolenie personelu z obsługi automatów vendingowych w wagonach osobowych typu Combo.

Przewoźnik przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające n:

dostawie fabrycznie nowych 118 szt. automatów vendingowych tj.: 59 szt. automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz • 59 szt. automatów vendingowych na napoje ciepłe,

  • montażu automatów vendingowych wskazanych powyżej w 45 wagonach osobowych typu Combo oraz w 14 EZT ED74,
  • świadczeniu kompleksowych usług serwisowych wszystkich automatów vendingowych z zamówienia podstawowego oraz objętych prawem opcji przez okres 48 miesięcy liczonych od momentu zakończenia podstawowego okresu świadczenia usług serwisowych,
  •  kompleksowym przeszkoleniu personelu obsługującego z obsługi automatów vendingowych przez cały okres świadczenia usług serwisowych wskazanych powyżej.

Jest też drugi wariant prawa opcji. W przypadku nieskorzystania z I wariantu prawa opcji przewoźnik zleci świadczenie kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych dostarczonych w ramach zamówienia podstawowego przez okres kolejnych 48 miesięcy

Oczywiście PKP Intercity nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

Termin składania ofert mija 17 lipca 2023 r. o godz. 12:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.