Kolejna próba sprzedaży 26 wagonów serii 409W przez PMT

Kolejna próba sprzedaży 26 wagonów serii 409W przez PMT

Pol-Miedź Trans ogłosił przetarg na sprzedaż 26 sztuk wagonów typu 409W, które nie posiadają aktualnych świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego. Oferty można składać do 1 marca 2021 r.

Cena wywoławcza za jeden wagon wynosi 19 000,00 zł netto. Do ceny sprzedaży wagonów zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Wagony są zlokalizowane w Lubinie na terenie bocznicy przy  ul. Przemysłowej oraz w Polkowicach na terenie warsztatu PMT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wagonu zł netto w terminie do 1 marca  2021 r.