Koleje Wielkopolskie zamawiają wyposażenie PUT w Wągrowcu

Koleje Wielkopolskie zamawiają wyposażenie PUT w Wągrowcu

Wielkopolski przewoźnik ogłosił przetargi na dostawę i montaż urządzenia technologicznego do rozmrażania i osuszania pojazdów szynowych w hali myjni oraz urządzenia do zabezpieczania podwozi pojazdów szynowych przed oblodzeniem.  Miejscem realizacji zamówień jest budowany Punkt Utrzymania Taboru w Wągrowcu.

Jeden przetarg dotyczy dostawy i montażu urządzenia do rozmrażania i osuszania. Maszyna powinna być tak zbudowana i zamontowana w hali myjni, żeby nie powodowała kolizji w czasie pracy, jak również w czasie odstawienia z pozostałymi urządzeniami zabudowanymi w hali myjni.

Urządzenie powinno umożliwiać rozmrażanie drzwi bocznych, króćców wodnych do napełniania zbiorników wody i opróżniania zbiorników nieczystości, jak również odladzanie innych elementów zabudowanych na podwoziu taboru.

Urządzenie  powinno  mieć  możliwość  pracy  na  całej  długości  hali  myjni.  Maksymalna długość pociągu obsługiwanego przez urządzenie 2x45m (90m).

Koleje Wielkopolskie wymagają aby minimalna żywotność urządzenia wyniosła 25 lat. Na oferty dotyczące tej maszyny przewoźnik czeka do 23 marca 2021 r.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie oraz zrealizować wszystkie obowiązki związane z montażem urządzenia w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 31.12.2021 r.

Drugi przetarg dotyczy dostawy urządzenia do zabezpieczenia podwozi przed oblodzeniem, które ma być stanowiskiem, gdzie odbywa się zabezpieczanie podwozi pojazdów szynowych przed oklejaniem śniegiem i lodem. Maksymalna długość pociągu obsługiwanego przez maszynę powinna wynosić 90 m (2x45m).

Przewoźnik wymaga aby urządzenie działało na zasadzie układu dysz natryskowych. Prędkość przejazdu pociągu w czasie pracy urządzenia powinna wynosić około 5km/h. Proces powinien być automatycznie przerywany w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych prędkości przejazdu. W przypadku kiedy urządzenie nie pracuje, nie powinno wpływać na dopuszczalną prędkość przejazdu pociągu w miejscu instalacji modułu.

Wykonawca będzie musiał zaprogramować urządzenie do obsługi autobusów szynowy serii SA105, SA108, SA132 / SA134, SA139 LINK oraz typu 36WEhd.

 Na oferty spółka czeka do 8 kwietnia 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie oraz zrealizować wszystkie obowiązki związane z montażem urządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 31.12.2021 r.

W przypadku obu postępować, cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert o wadze 100 %.