Koleje Wielkopolskie ogłosiły konkurs fotograficzny

Koleje Wielkopolskie ogłosiły konkurs fotograficzny

Koleje Wielkopolskie ogłosiły konkurs fotograficzny, którego efektem będzie wybór 12 fotografii, przeznaczonych do firmowego kalendarza biurkowego na 2021 r. Do wygrania atrakcyjne nagrody! W każdym etapie konkursu można będzie wygrać tablety oraz słuchawki bezprzewodowe.

Konkurs prowadzony będzie na naszym profilu na facebooku od 2 marca do 31 października 2020 r. i będzie składał się z 3 etapów:

  • I. etap od dnia 2.03.2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  • II. etap od dnia 1.05.2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
  • III. etap od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31 października 2020 r.

Na zakończenie każdego etapu Konkursu zostaną wybrane 4 zdjęcia, które będą docelowo zamieszone w kalendarzu.

Zadaniem Konkursowym jest:
wykonanie zdjęcia do kalendarza biurkowego Kolei Wielkopolskich o maksymalnej wadze 5 Mb, przedstawiającego pociąg Kolei Wielkopolskich w tle z ciekawym miejscem lub obiektem znajdującym się w miejscowości, gdzie zlokalizowana jest stacja kolejowa, z której odjeżdżają pociągi przewoźnika i przesłanie jej na adres e-mail: facebook@koleje-wielkopolskie.com.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi ostatniego dnia każdego z 3 etapów konkursowych.
Każdy Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia tylko jednej pracy konkursowej w każdym etapie konkursu. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu.

Pamiętaj! Wraz ze zdjęciem konkursowym, na wskazany adres należy przesłać skan posiadanego biletu na przejazd pociągami KW oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia.