Koleje Śląskie podpisały Europejską Deklarację Kultury Bezpieczeństwa

Koleje Śląskie podpisały Europejską Deklarację Kultury Bezpieczeństwa

Koleje Śląskie jako pierwszy w historii polski przewoźnik pasażerski został sygnatariuszem Europejskiej Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa, której celem jest podnoszenie świadomości i promowanie kultury bezpieczeństwa w sektorze kolejowym. Podpisując deklarację, spółka zobowiązała się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa w każdym obszarze jej codziennego funkcjonowania.

Europejska Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa została wprowadzona podczas pierwszego Europejskiego Szczytu Bezpieczeństwa Kolei w kwietniu 2018 roku w Dubrowniku. Jej głównym założeniem jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz promowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Dokument zwraca uwagę na inne niż techniczne aspekty bezpieczeństwa poprzez wskazanie czterech podstawowych zasad ustanowionych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Wśród nich znajdują się: kontrola głównych ryzyk,  zrozumienie realiów środowiska pracy, wyciąganie wniosków z dotychczasowo zdobytych doświadczeń oraz konsekwentne zintegrowanie bezpieczeństwa z biznesem we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

– Bezpieczeństwo jest głównym czynnikiem decydującym o wydajności i niezawodności usług kolejowych. Wszystkie podejmowane przez Koleje Śląskie działania dążą do zapewniania bezpieczeństwa na najwyższym światowym poziomie poprzez każdy aspekt codziennej pracy przewoźnika – w tym cele, misję, wizję oraz świadczone usługi przewozowe. Koleje Śląskie już od kilku lat aktywnie uczestniczą w kampanii „Bezpieczny Przejazd”, w której polskie spółki kolejowe nakłaniają do właściwego zachowania na terenach kolejowych. Spółka co roku organizuje również spotkania z najmłodszymi sympatykami kolei przekazując im kluczowe informacje dotyczące właściwego postępowania  zarówno w pojazdach, na stacjach, jak i na przejazdach kolejowo-drogowych. W kwietniu 2021 roku Koleje Śląskie, jako pierwszy przewoźnik kolejowy w Polsce, otrzymały jednolity certyfikat bezpieczeństwa. Dziś jesteśmy dumni z tego, że jako pierwszy przewoźnik pasażerski w Polsce podpisaliśmy Europejską Deklarację Kultury Bezpieczeństwa. To właśnie bezpieczeństwo w ruchu kolejowym jest dla nas najważniejsze. – mówi Aleksander Drzewiecki, prezes Kolei Śląskich.

Europejska Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa jest kolejnym po jednolitym certyfikacie bezpieczeństwa dokumentem potwierdzającym najważniejszą rolę tego obszaru w codziennym funkcjonowaniu Kolei Śląskich.