Koleje Śląskie organizują kurs na licencję maszynisty

Koleje Śląskie organizują kurs na licencję maszynisty

Ośrodek Szkolenia Maszynistów Kolei Śląskich rozpoczął się nabór na kolejną edycję kursu na licencję maszynisty. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs ma się rozpocząć 1 kwietnia 2023 r. a jego cena to 5000 zł.

Szkolenia odbędą  się w centrum szkoleniowym Ośrodka Szkolenia Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów Kolei Śląskich w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.

Kurs na licencję maszynisty to 298 godzin nauki, na którą składają się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Będzie on realizowany w systemie weekendowym /piątek 4h, sobota 8h,
niedziela 8h/ w systemie stacjonarnym.

O przyjęcie na kurs może ubiegać się osoba która:

  • ukończyła 18 lat,
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • spełnia odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne (konieczność wykonania we własnym zakresie badań w Kolejowej Medycynie Pracy).

Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność wpływu wniosków)