Koleje Śląskie chcą wysłać ELFy na naprawy P4

Koleje Śląskie chcą wysłać ELFy na naprawy P4

Śląski przewoźnik ogłosił przetarg na wykonanie naprawy w poziomie utrzymania P4 dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych  pojazdów 22WE (EN76) wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

W ramach dodatkowych prac w pojazdach (EN76) o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 Koleje Śląskie chcą wyposażyć składy w gniazdka elektryczne z zastrzeżeniem aby zamontowane było jedno gniazdo 230V i 2 gniazda USB na 2 miejsca siedzące przy fotelach podwójnych oraz jedno gniazdo 230V i dwa gniazda USB przy pojedynczych fotelach w przedziałach pasażerskich oraz jedno gniazdko zawierające gniazdo 230V i 2 gniazda USB w kabinach maszynistów.

W kabinach WC wszystkich pojazdów przewoźnik chce zdementować pojemniki na ręczniki papierowe oraz zamontować elektryczne suszarki do rąk.

Do zadań wykonawcy, podczas naprawy  P4 będzie należała także modyfikacja sterowania klimatyzacją w  kabinach maszynisty  w  taki  sposób  by  z  aktywnej  kabiny  maszynisty  była możliwość sterowania temperaturą zarówno w kabinie aktywnej jak i kabinie nieaktywnej (na końcu pojazdu względem kabiny aktywnej). Sterowanie klimatyzacją z kabiny aktywnej winno umożliwiać  ustawienie  takich  samych  temperatur  w  obu  kabinach  lub  alternatywnie  powinno zapewniać  możliwość  sterowania  niezależnego  dla  każdej  z  kabin  maszynisty.  Obecnie klimatyzacja kabinowa pracuje tylko w aktywnej kabinie maszynisty. Dodatkowo KŚ planują wymienić wszystkie fotele maszynistów.

Po wykonanych pracach śląskie ELFy będą wyposażone również w nowy system zliczania pasażerów.

Koleje Śląskie chcą aby wszystkie naprawy w poziomie utrzymania P4 były wykonane do 31 lipca 2022 r. Oferty można składać do 26 maja 2021 r. do godz. 12:00.

Przy wyborze wykonawcy przewoźnik będzie kierował się dwoma kryteriami: ceną – waga 80 pkt oraz gwarancją – waga 20 pkt.