Koleje Mazowieckie z certyfikatem ECM ważnym do 29 kwietnia 2025 r.

Koleje Mazowieckie z certyfikatem ECM ważnym do 29 kwietnia 2025 r.

Decyzją Urzędu Transportu Kolejowego został przyznany spółce Koleje Mazowieckie certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym pojazdy kolejowe takie jak: lokomotywy, zespoły trakcyjne, autobusy szynowe  i wagony pasażerskie. Otrzymany certyfikat jest efektem wdrożonego w Spółce Systemu Zarządzania Utrzymaniem, który jest elementem IV pakietu kolejowego. Nadzór nad wprowadzaniem i działaniem systemów zarządzania utrzymaniem w Polsce sprawuje UTK.

Do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem zobowiązane są tzw. podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych. Z kolei system zarządzania utrzymaniem to zestaw procedur i instrukcji, których głównym zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdu kolejowego, a także zapewnienie, aby utrzymywane pojazdy były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. W spółce Koleje Mazowieckie został on wdrożony w celu zagwarantowania bezpiecznej eksploatacji pojazdów, poprzez efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem procesów utrzymania pojazdów. Wprowadzenie takiego systemu wymagało czasu, ze względu na konieczność utworzenia i zaktualizowania istniejących procedur oraz instrukcji, a także przeprowadzenia odpowiednich szkoleń i weryfikacji wewnątrz spółki. Wynikało to m.in. z faktu, że tabor KM to obecnie ponad 300 pojazdów wielu typów.

– Bezpieczne eksploatowanie pojazdów jest dla nas zawsze absolutnym priorytetem. Opracowany w Kolejach Mazowieckich system zarządzania utrzymaniem i uzyskanie Certyfikatu zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, stawia nas w szeregu podmiotów gwarantujących bezpieczne użytkowanie taboru. To duża odpowiedzialność i jeszcze większa presja na stałe doskonalenie systemu utrzymania pojazdów kolejowych – mówi Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Przygotowania spółki do procesu certyfikacji rozpoczęły się już w pierwszym kwartale 2021 roku. Około pół roku później, został złożony wiosek o otrzymanie certyfikatu ECM. Za koordynację procesu certyfikacji oraz wdrożenie systemu w Spółce odpowiadał specjalnie powołany pełnomocnik. Odpowiadał za współpracę wewnątrz spółki oraz kontakt z zewnętrznym organem certyfikującym. Po złożeniu wniosku rozpoczął się proces weryfikacji systemu. Postępowanie dowodowe zostało zakończone w marcu br. Kolejny etap stanowiły prace Komitetu Certyfikującego, którego zadaniem była weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia całego procesu. Otrzymany przez Koleje Mazowieckie certyfikat ECM jest ważny do 29 kwietnia 2025 roku.