Koleje Mazowieckie wysyłają szynobusy na naprawy P4 z pracami dodatkowymi

Koleje Mazowieckie wysyłają szynobusy na naprawy P4 z pracami dodatkowymi

Mazowiecki przewoźnik ogłosił przetarg na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 spalinowych autobusów szynowych typu 214Mb serii SA135-017 i SA135-018 oraz pojazdu 222M-001 wraz z pracami dodatkowymi. Oferty można składać do końca miesiąca.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania.

Zadanie nr 1 obejmuje wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dwóch autobusów szynowych typu 214Mb serii SA135-017 i SA135-018  oraz prace dodatkowe na które przewoźnik przeznaczył po 229 tys. zł netto na każdy szynobus. Do wykonania są następujące prace dodatkowe:

  • integracja sterownika systemu informacji pasażerskiej z serwerem KM w celu umożliwienia automatycznego pobierania aktualnego rozkładu jazdy
  • umożliwienie rejestracji dźwięku w kabinie maszynisty przez kamerę czołową systemu monitoringu lub zamontowany przez wykonawcę dodatkowy mikrofon przy czym mikrofon powinien być zintegrowany z systemem monitoringu
  • opracowanie rozwiązania w zakresie połączenia elektrycznego między autobusami szynowymi, które będzie zapewniać w sytuacjach awaryjnych przeniesienie napięcia i umożliwi sterowanie drugim autobusem szynowym przy uszkodzonym generatorze i baterii

Zadanie nr 2 obejmuje wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 autobusu szynowego 222M-001 oraz prac dodatkowych, na które zamawiający przeznaczył 230 tys. zł netto.

Koleje Mazowieckie przewidują do wykonania takie prace dodatkowe jak:

  • wymiana monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
  • przeniesiecie przetwornicy CAPOS i kondensatora CAPOS do wnętrze pojazdu
  • przeniesienie elektrycznych skrzynek połączeniowych sterowania stopniami dodatkowymi zamontowanymi na podwoziu pojazdy
  • zwiększenie pojemności zbiornika paliwa do ogrzewania pojazdy do pojemności min 190 l.

Zamawiający wymaga na każdy cały autobus szynowy (z wyłączeniem zespołów napędowych oraz kół monoblokowych) po naprawie w poziomie utrzymania P4 udzielenia gwarancji na okres co najmniej 18 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego autobusu szynowego. Przewoźnik chce aby zamówienie zostało zrealizowane do 30 września 2022 r. Spółka oczekuje, że wykonanie naprawy nie potrwa dłużej niż 55 dni kalendarzowych.

Przy wyborze wykonawcy Koleje Mazowieckie wezmą pod uwagę trzy kryteria: okres udzielonej gwarancji jakości na każdy cały autobus szynowy (z wyłączeniem zespołów napędowych oraz kół monoblokowych) – waga 15 pkt, termin wykonania naprawy P4 każdego autobusu szynowego – waga 15 pkt oraz cena – waga 70 pkt.

Oferty można składać do 29 października 2021 r.