Koleje Mazowieckie wysyłają EN71-100 na naprawę P4

Koleje Mazowieckie wysyłają EN71-100 na naprawę P4

Koleje Mazowieckie ogłosiły postępowanie na wykonanie naprawy w poziomie utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN71-100 wraz z wykonaniem koniecznych prac dodatkowych i uzupełnieniem braków.

Zamawiający wymaga aby wykonawca na pojazd po naprawie udzielił gwarancji jakości na okres co najmniej 12 miesięcy  na cały EZT.

Przewoźnik wymaga zrealizowania zamówienia do końca września 2022 r., z zastrzeżeniem, że prace zostaną wykonane w terminie nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych.

Na wykonanie prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz uzupełnienie braków przewoźnik przeznaczy do 100 tys. zł netto.

Po wykonanej naprawie przewoźnik oczekuje wykonania jazdy próbnej na odcinku min. 100 km.

Oferty można składać do 21 lipca 2022 r. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria, cena oraz okres udzielonej gwarancji.