Koleje Mazowieckie wysyłają 66 EN57AL na naprawy P4

Koleje Mazowieckie wysyłają 66 EN57AL na naprawy P4

Mazowiecki przewoźnik ogłosił postępowanie na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 66 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL i prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz uzupełnienie braków.

Zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 podzielono na:

  • stały zakres naprawy, tj. prace wykonywane zawsze podczas każdej naprawy zgodnie z postanowieniami właściwej dla danego pojazdu dokumentacji systemu utrzymania,
  • prace wykraczające poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4
  • uzupełnienie braków, na które Zamawiający zamierza przeznaczyć dla jednego ezt kwotę w wysokości średnio 1 000 zł netto.

Zamawiający przewiduje wykonanie prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego, a także inne prace w zależności od potrzeb lub wskazane przez spółkę , na które Koleje Mazowieckie zamierzają przeznaczyć dla jednego pojazdu kwotę w wysokości średnio 42 000 zł netto.

Przewoźnik wymaga, aby w stałym zakresie naprawy, w trakcie wykonywanych napraw w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych, Wykonawca wykonał wszystkie prace wyszczególnione w dokumentacji systemu utrzymania, a także:

  • dokonał poprawek malarskich uszkodzonych powierzchni całego ezt za wyjątkiem podwozia, które należy zabezpieczyć w całości.
  • wykonał powłoki lakiernicze „antygraffiti” na pudłach EZT,
  • dokonał przeglądu układów napędowych (silników trakcyjnych, przekładni), umożliwiającego eksploatację pojazdu do kolejnej naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz dokonał wymiany na nowe wszystkich elementów metalowo-gumowych sprzęgieł podatnych
  •  dostosował urządzenia radiołączności pociągowej do pracy w systemie GSM-R,
  • wykonał inne czynności — zgodnie z DTR producentów poszczególnych elementów pojazdów oraz niewyszczególnione w dokumentacji systemu utrzymania.

Przewoźnik oczekuje wykonania naprawy każdego z pojazdów w terminie nie dłuższym niż 55 dni kalendarzowych. Wszystkie naprawy muszą zostać zrealizowane do końca 2025 r.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2,2 mln zł. Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do 8 grudnia 2022 r. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria, cena – 90 pkt oraz termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 10 pkt.