Koleje Mazowieckie wprowadzają ofertę „Bilet zintegrowany z Radomiem”

Koleje Mazowieckie wprowadzają ofertę „Bilet zintegrowany z Radomiem”

Koleje Mazowieckie podjęły współpracę z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK) w zakresie wprowadzenia wspólnej oferty na przejazdy pociągami KM i autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu. Oferta będzie obowiązywała od 1 czerwca 2024 r.

„Bilet zintegrowany z Radomiem” to nowa oferta pozataryfowa Kolei Mazowieckich, dzięki której podróżni będą mogli odbyć przejazd do/z Radomia pociągiem uruchamianym przez Koleje Mazowieckie oraz autobusem komunikacji miejskiej w Radomiu.

Z oferty będzie mógł skorzystać każdy podróżny zamierzający odbyć przejazd do/z Radomia:

  • pociągiem uruchamianym przez Koleje Mazowieckie z/do dowolnej stacji położonej w obszarze działania Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” do/z Radomia na podstawie biletu jednorazowego wg taryfy normalnej, z ulgą ustawową lub ulgą handlową,
  • autobusem komunikacji miejskiej w Radomiu na podstawie biletu jednogodzinnego normalnego lub ulgowego.

Bilet zintegrowany z Radomiem uprawniać będzie do jednorazowego przejazdu:

pociągiem KM w relacji wskazanej na bilecie,

autobusem komunikacji miejskiej w Radomiu w dniu ważności biletu przez 60 minut od godziny rozpoczęcia przejazdu (wpisanej odręcznie przez podróżnego na bilecie w sposób trwały i czytelny lub wprowadzonej w systemie internetowej sprzedaży biletów).

Bilet wg oferty będzie można nabyć w przedsprzedaży do siedmiu dni przed planowaną podróżą. Ile będzie kosztował? Cena będzie uzależniona od relacji przejazdu i posiadanej ulgi. Będzie ona stanowiła sumę ceny biletu jednorazowego Kolei Mazowieckich w wybranej przez pasażera relacji oraz ceny biletu jednogodzinnego komunikacji miejskiej w Radomiu.  

Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi.