Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na zakup elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych

Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na zakup elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych

Zgodnie z przewidywaniami, Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na dostawę sześciu fabrycznie nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT) z możliwością dostawy kolejnych pojazdów. Przypomnijmy, że dopiero trzecie postępowanie dało odpowiedź, czy producenci są zainteresowani dostarczeniem Kolejom Mazowieckim elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego mazowiecki przewoźnik zamierzał przeznaczyć 266 326 980,00 zł brutto, a na zamówienie objęte opcją 220 173 690,00 zł brutto. Łącznie na zakup taboru i usług, przewoźnik chciał przeznaczyć 486 500 670 zł brutto.

Jedyną ofertę złożył Stadler Polska, który za realizację zamówienia podstawowego oczekuje 398 328 612 zł brutto oraz 444 287 352,90 zł brutto za zamówienie objęte opcją. Łącznie oferta opiewa na kwotę 842 615 964,90 zł brutto.

Dodajmy, że w ramach zamówienia, oprócz dostawy jednostek, wykonawca miał przeszkolić wyznaczone osoby z zakresu obsługi EAZT oraz serwisowania dostarczonych pojazdów w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r.