Koleje Mazowieckie odebrały kolejne pojazdy ER160

Koleje Mazowieckie odebrały kolejne pojazdy ER160

W poniedziałek, 30 maja 2022 r., w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów odbył się końcowy odbiór techniczny dwóch pojazdów typu FLIRT serii ER 160. Koleje Mazowieckie odebrały ostatni  pojazd z trzeciej umowy wykonawczej, a także drugi pojazd z czwartej umowy wykonawczej.

– Bardzo cieszy nas fakt, że realizacja umowy ramowej zawartej w 2018 r. przebiega sprawnie. Płynnie są wypełniane kolejne umowy wykonawcze. Współpraca z firmą Stadler jest bardzo owocna, czego kolejnym przykładem jest otwarcie w połowie maja br. hali utrzymaniowo – naprawczej w Sochaczewie, właśnie dla pojazdów FLIRT – mówi Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

W parku taborowym Kolei Mazowieckich są już 32 nowoczesne pięcioczłonowe pojazdy FLIRT, wyprodukowane przez spółkę Stadler Polska. Trzecia umowa wykonawcza została sfinalizowana i rozpoczęła się realizacja czwartej umowy. Tym samym dostarczono wszystkie 12 pojazdów przeznaczonych do obsługi połączeń na trasie Skierniewice – Warszawa – Mińsk Mazowiecki. Wartość trzeciej umowy to blisko 400 mln zł brutto, z czego dofinasowanie ze środków UE wyniosło około 120 mln zł.

FLIRT o numerze 32 odebrany został w ramach czwartej umowy wykonawczej, którą podpisano w lutym 2021 r. Obejmuje dostawę 15 sztuk nowoczesnych pojazdów. Wartość tej umowy to prawie 500 mln zł netto. Projekt uzyskał dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 w wysokości ok. 158 mln zł.

 – Mimo licznych obecnych wyzwań, między innymi związanych ze znaczną podwyżką cen komponentów do produkcji oraz ich utrudnioną dostępnością, intensywnie pracujemy nad realizacją zamówień dla Kolei Mazowieckich. Dziś przekazujemy kolejne, dwa nowoczesne pojazdy FLIRT zgodnie z kontraktem. Jest to wynik świetnej współpracy zespołów KM i Stadlera. Bardzo za to dziękuję – powiedział Tomasz Prejs, Prezes Zarządu Stadler Polska.