Koleje Mazowieckie chcą sprzedać swoją niedoszłą siedzibę

Koleje Mazowieckie chcą sprzedać swoją niedoszłą siedzibę

Mazowieckie przewoźnik zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,2748 ha, na którym znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 3.432,12 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35,5 mln zł netto.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Warszawie przy ul. Solec 57. Na nieruchomości znajduje się budynek murowany podpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości, 4 – i 5 – kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 3432,12 m2, funkcji biurowej, który obecnie znajduje się w remoncie wraz z przebudową.

Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony ul. Wilanowskiej granica działki pokrywa się częściowo z obrysem budynku (budynek styka się jedną ze ścian z budynkiem sąsiednim, mieszkalnym pod adresem ul. Wilanowska 6). Od strony ul. Wilanowskiej zlokalizowane są dwa wjazdy. Główną Bramą wjazdową na nieruchomość jest brama stalowa, przesuwna automatycznie. Teren nieruchomości jest w pełni uzbrojony w media.

Jak informuje spółka, istnieje możliwość rozbudowy na przedmiotowej nieruchomości z uwzględnieniem zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Maksymalna wysokość nowej zabudowy to 22,5 m. Rozbiórka istniejącego budynku jest niedopuszczalna.

Sprzedający posiada aktualne pozwolenia na budowę z terminem ważności:

  • pozwolenie na wykonanie prac polegających na remoncie i przebudowie budynku biurowego ważne do dnia 17.03.2023 r.
  • pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania terenu w związku
    z remontem i przebudową budynku biurowego ważne do dnia 02.07.2022 r.
  • pozwolenie na wykonanie działań polegających na rozbiórce ścian fundamentowych i fundamentów
    nieużytkowanych pomieszczeń odkrytych w trakcie prowadzenia prac budowlanych ważne do dnia 31.12.2022 r.

Dla terenu, na którym leży nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do niedawna nieruchomość obciążona była hipoteką umowną łączną na sumę 61 500 000 zł jednak w dniu 31 grudnia 2021r. Koleje Mazowieckie dokonały spłaty zobowiązań z tytułu umowy kredytu, zabezpieczonego hipoteką. Obecnie spółka czeka na wydane zaświadczenia wierzycieli hipotecznych o zwolnieniu
przedmiotowej nieruchomości z obciążenia hipotecznego

Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do dnia 18 lutego2022 r. do godz. 11:00

Przypomnijmy, że w połowie lipca 2021 r. radny Wojciech Zabłocki zapytał Marszałka Województwa Mazowieckiego o nieruchomość przy ul. Solec 57. Z odpowiedzi na interpelację radnego dowiedzieliśmy się, że według posiadanych wówczas przez spółkę kosztorysów szacowany koszt niezbędnych do wykonania prac w budynku w celu jego dostosowania do potrzeb Kolei Mazowieckich opiewa na kwotę 13 737 606,85 zł.