Koleje Mazowieckie chcą poznać wartości rynkowe swoich 37 pociągów

Koleje Mazowieckie chcą poznać wartości rynkowe swoich 37 pociągów

Koleje Mazowieckie ogłosiły dwa przetargi na wykonanie wyceny wartości rynkowej 21 sztuk EN57AKM/AL oraz 16 EN76. Celem wyceny jest oszacowanie wartości pojazdów, które mają stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu.

Mazowieckie przewoźnik chce wycenić wartość 4 sztuk składów EN57AKM, 17 EN57AL oraz 16 EN76.

Pojazdy dostępne będą do oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Warszawie, Sochaczewie oraz Tłuszczu.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu wyceny w terminie 21 dni od udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultowania projektu wyceny z bankami kredytującymi i do zgłaszania uwag do projektu.

Spółka wymaga aby wyceny zostały sporządzone zgodnie z „Wytycznymi dla rzeczoznawców  w zakresie sporządzania raportu z wyceny rzeczy ruchomych proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK”. W wycenach niezbędne będzie zamieszczenie dokumentacji zdjęciowej wszystkich wycenianych pojazdów (z zewnątrz, wewnątrz oraz zdjęcia tabliczki znamionowej) wykonanej przez autora wyceny oraz określenie wartości rynkowej odrębnie dla każdego z pojazdów oraz zamieszczenie zestawienia zbiorczego.

Przewoźnik zastrzega, ze raport może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany atrybutów, które w istotny sposób wpływają na określone w raporcie wartości.

Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do 29 lipca 2021 r.