Koleje Małopolskie z ofertą na dostawę energii trakcyjnej

Koleje Małopolskie z ofertą na dostawę energii trakcyjnej

Małopolski przewoźnik otrzymał jedną ofertę w przetargu na zakup i dystrybucję energii elektrycznej trakcyjnej dla pojazdów kolejowych użytkowanych przez przewoźnika.

Koleje Małopolskie na sfinansowanie zamówienia zamierzały przeznaczyć 553 500 000,00 zł brutto.

Jedyną ofertę w kwocie 563 850 425,81 zł brutto złożyła PKP Energetyka.

Małopolski przewoźnik chce podpisać umowę na zakup i dystrybucję energii elektrycznej trakcyjnej dla pojazdów kolejowych użytkowanych przez spółkę na lata 2023 – 2026.

Rozliczenie za pobraną energię elektryczną na potrzeby trakcyjne odbywać się będzie zgodnie z grupą taryfową Bt21 według wskazań liczników energii zamontowanych w pojazdach trakcyjnych.

Z uwagi na fakt, że w trakcie realizacji umowy pojazdy trakcyjne przewoźnika poruszać się będą po terenie Zaplecza Technicznego Kolei Małopolskich (tj. terenu wyposażonego w sieć trakcyjną zasilaną z odrębnego jednostronnego źródła zasilania, posiadającego układ pomiarowo – rozliczeniowy energii elektrycznej), wykonawca zobowiązany będzie do pomniejszenia ilości zużytej energii wskazanej przez urządzenia pomiarowe na pojazdach trakcyjnych o ilość energii zużytej w okresie rozliczeniowym na terenie zaplecza technicznego.