Koleje Małopolskie przyspieszą pilotażowo do 160 km/h

Koleje Małopolskie przyspieszą pilotażowo do 160 km/h

W ramach pilotażu wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pierwsze dwa pociągi przyspieszone Kolei Małopolskich pojadą na odcinku Tarnów – Podłęże z prędkością maksymalną 160 km/h. Zwiększenie prędkości przyniesie ok 4-5 minutowe oszczędności.

– Zależnie od możliwości technicznych i po analizie faktycznych efektów tej zmiany w kolejnych korektach rozkładu jazdy w 2021 planujemy podniesienie prędkości kolejnych pociągów przyspieszonych – poinformowały Koleje Małopolskie.

Nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Małopolskich od 13 grudnia 2020 r.  pozostanie jednak bez radykalnych zmian zarówno pod względem obsługiwanych tras, jak również liczby uruchamianych pociągów. Przewozy będą realizowane na tych samych liniach komunikacyjnych co w trakcie mijającego roku:

  • Kraków Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia
  • Kraków Główny – Miechów – Sędziszów
  • Kraków Główny – Tarnów
  • Kraków – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój
  • Kraków Główny – Jasło
  • Kraków Główny – Zakopane
  • Muszyna – Poprad-Tatry

Zmiany w ofercie SKA1

Ze względu na znaczący spadek liczby pasażerów na całej linii SKA1, najistotniejsze zmiany obejmą rozkład jazdy na tej trasie. Od 13 grudnia pociągi pomiędzy Wieliczką a Portem Lotniczym Kraków-Balice będą jeździć z częstotliwością co 60 minut. Uruchomienie dodatkowych pociągów do częstotliwości 30 minut na odcinku Kraków Główny – Kraków Lotnisko planowane jest od 13 czerwca 2021 r. Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja związana z pandemią ustabilizuje się pozwalając na stopniowe przywracanie do normy międzynarodowego ruchu lotniczego, który był podstawowym źródłem potoków podróżnych na odcinku Kraków Główny – Kraków Lotnisko.

Obsługa dodatkowych kursów SKA3

Niewielkiemu rozszerzeniu ulegnie oferta połączeń na trasie SKA3. Dotychczasowy poranny pociąg z Bochni dojeżdżający do Krakowa około godziny 7:30 od 13 grudnia będzie rozpoczynał bieg w Tarnowie. Oznacza to że pomiędzy godziną 5:00 a 6:00 z Tarnowa będą rozpoczynać bieg aż 4 pociągi w kierunku Krakowa.  Ponadto w związku z korektami połączeń międzywojewódzkich pomiędzy Rzeszowem a Katowicami, większa liczba kursów pojawi się również pomiędzy 17:00 a 18:00 z Tarnowa w kierunku Krakowa. Koleje Małopolskie obsłużą również dwa kursy dotychczas obsługiwane przez Polregio – do Krakowa Głównego na godzinę 7:02 i z Krakowa Głównego o godzinie 16:20.

Zwiększenie liczby kursów SKA3 przez Kraków Nową Hutę

W 2021 roku prace modernizacyjne na odcinku Kraków Główny – Podłęże przejdą w kluczową dla tego projektu fazę. Niestety skutkować będzie to także kumulacją utrudnień w ruchu na tym odcinku. W związku z tym część pociągów SKA3 już na etapie przygotowania rocznego rozkładu jazdy została skierowana okrężnie przez stacje Kraków Batowice, Kraków Lubocza i Kraków Nowa Huta. Z jednej strony będzie to oznaczać ograniczenie liczby pociągów osobowych na stacjach Kraków Bieżanów i Kraków Płaszów, z drugiej jednak pozwoli na utrzymanie większej stabilności i przewidywalności rozkładu jazdy, w tym również zapewni stałą minimalną ofertę dla wspomnianych stacji na trasie wariantowej.

Drogą okrężną pojadą przede wszystkim pociągi przyspieszone w porannym i popołudniowym szczycie przewozowym (rano LACH i DUNAJEC, popołudniu DUNAJEC i NIKIFOR, w obu kierunkach DOLINA POPRADU). Ponadto w ramach poszczególnych korekt rozkładu jazdy drogą okrężną będą kierowane również inne pociągi zależnie od przepustowości na modernizowanej trasie podstawowej.

160 km/h pociągiem Kolei Małopolskich

W ramach pilotażu wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pierwsze dwa pociągi przyspieszone pojadą na odcinku Tarnów – Podłęże z prędkością maksymalną 160 km/h. Będa to:

  • 33124/5 SKA3P rel. Kraków Główny (odj. 14:42) – Tarnów (przyj. 15:51)
  • 33140/1 DOLINA POPRADU rel. Krynica-Zdrój (odj. 14:04) – Tarnów (przyj. 17:12 / odj. 17:13) – Kraków Główny (przyj. 18:24).

Na chwilę obecną zwiększenie prędkości pozwoli na niewielkie oszczędności czasowe (ok. 4-5 minut), jednakże docelowo po zakończeniu modernizacji pozwolą na zauważalne skrócenie czasu podróży.

Kontynuacja przerwy w ruchu na odcinku:

Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże

W okresach od 14 do 18 grudnia 2020 r. oraz od 7 stycznia do 13 marca 2021 r. w dni robocze kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w godzinach 9:45-14:20.

Podobnie jak w poprzednich rozkładach jazdy, zmiany w kursowaniu dotyczyć będą pociągów SKA1 i SKA3. W przypadku połączeń SKA1 oznaczać to będzie zastąpienie kursów pociągów honorowaniem biletów w autobusach i tramwajach uruchamianych przez Miasto Kraków. Z kolei jeśli chodzi o połączenia SKA3, to na odcinku Podłęże – Kraków Główny będą one w tych godzinach obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową zapewniającą dojazd do wszystkich stacji i przystanków pośrednich na odcinku objętym wstrzymaniem ruchu pociągów.

Możliwe utrudnienia

Pomimo dokładania wszelkich starań dla prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy, prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja linii kolejowych może powodować opóźnienia pociągów m.in. ze względu na prowadzenie ruchu po jednym torze, a także możliwe usterki urządzeń sterowania ruchem lub rozjazdów, na które Koleje Małopolskie sp. z o.o. jako przewoźnik nie ma wpływu.

Za wszelkie niedogodności, z którymi mogą się Państwo spotkać podczas podróży w związku z prowadzoną modernizacją uprzejmie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Skargi, wnioski i reklamacje dotyczące realizacji przejazdu pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o. o. prosimy przekazywać na adres e-mail: pasazer@malopolskiekoleje.com.pl.

Rozkłady jazdy obowiązujące od 13.12.2020 r.: