Koleje Małopolskie chcą kupić 144 koła monoblokowe

Koleje Małopolskie chcą kupić 144 koła monoblokowe

Małopolski przewoźnik ogłosił przetarg na dostawa 144 sztuk kół monoblokowych do pojazdów typu 31WE i 45WE.

Zakupione koła muszą być:

  • fabrycznie nowe, wykonane ze stali gatunku ER8 lub ER9 i spełniające europejskie oraz krajowe normy branżowe odnoszące się do wymagań technicznych i bezpieczeństwa.
  • zgodne z katalogami części zamiennych oraz z dokumentacją konstrukcyjną producenta elektrycznych zespołów trakcyjnych typów 31WE i 45WE.
  • z naddatkiem materiału w otworach piast umożliwiającym dopasowanie koła do osi
  • gotowe do odbioru we wskazanych terminach na terenie Polski.

Przewoźnik oczekuje od wykonawcy, że ten zobowiąże się przygotować przedmiot umowy do odbioru w terminach nie dłuższych niż:

  • 1 transza (partia) 24 kół – do 30 czerwca  2024 r.,
  • 2 transza (partia) 24 kół – do 31 lipiec 2024 r.,
  • 3 transza (partia) 48 kół – do 31 sierpnia 2024 r.,
  • 4 transza (partia) 48 kół – do 30 września 2024 r.,

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

W parku taborowym znajduje się osiem pojazdów 31WE wyprodukowanych oraz pięć pojazdów 45WE, które wyprodukowane zostały w latach 2016-2017.