Koleje europejskie solidarne z Ukrainą

Koleje europejskie solidarne z Ukrainą

W Berlinie, w przeddzień rozpoczęcia targów InnoTrans, odbyło się spotkanie Europejskiego Komitetu Zarządzającego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) z udziałem przedstawicieli PKP S.A., prezesów europejskich kolei i władz wykonawczych UIC. Członkowie UIC Regionu Europa podtrzymali stanowisko w sprawie zawieszenia podmiotów z Rosji i Białorusi.

Jednym z priorytetowych tematów dyskusji oraz podjętych decyzji przez Zarząd Regionu Europa było podtrzymanie solidarnego i jednogłośnego stanowiska Europy w sprawie decyzji dot. zawieszenia członkostwa 7 podmiotów z Rosji oraz Białorusi w organizacji UIC, podjętej w marcu br. przez Krzysztofa Mamińskiego, przewodniczącego UIC i prezesa zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz François Davenne’a, dyrektora generalnego UIC.

– Utrzymanie zawieszania członków z Rosji i Białorusi jest sprawą naszej wspólnej odpowiedzialności wobec organizacji UIC. Panowie Mamiński i Davenne wielokrotnie wyrazili przekonanie, że była to jedyna słuszna decyzja. Utrzymanie zawieszenia to także kwestia wizerunku organizacji, ale przede wszystkim jej wiarygodności. Nie można mieć żadnych wątpliwości, że jako europejska rodzina kolejowa musimy pozostać w tej sprawie – w duchu poszanowania wartości UIC – zjednoczeni i solidarni z Ukrainą – powiedział na spotkaniu Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Belgii.

Decyzja kierownictwa UIC została dzisiaj jednogłośnie poparta przez cały zarząd Regionu Europa. Zdecydowany przekaz przedstawicieli PKP oraz kierownictwa UIC wyrażający potępienie agresji Rosji na Ukrainę, będącej naruszeniem podstawowych wartości, na których zbudowane są fundamenty organizacji UIC – ducha współpracy i wzajemnego wsparcia członków UIC w budowaniu silnej pozycji kolei na świecie – został jednogłośnie i solidarnie poparty przez europejskie koleje, członków regionu Europa, w tym m.in. szefów i przedstawicieli holdingów DB AG (Niemcy), SNCF (Francja), FSI (Włochy).

Zarząd omówi również kwestie przyszłego europejskiego budżetu UIC, z uwzględnieniem braku składek wyłączonych członków Rosji i Białorusi, wsparcia strategicznych kierunków rozwoju alternatywnych źródeł energii dla sektora kolejowego w Europie, w szczególności technologii wodorowych, wdrażania technologii automatycznych sprzęgów cyfrowych (DAC – Digital Automatic Coupling), a także zaangażowania UIC w pracach filaru systemowego Unijnego Partnerstwa B+R na rzecz kolei (EU-Rail Joint Undertaking) oraz szczytu klimatycznego COP-27.