Koleje Dolnośląskie wysyłają SA139 na naprawy P4

Koleje Dolnośląskie wysyłają SA139 na naprawy P4

Dolnośląski przewoźnik ogłosił postępowanie na wykonaniu napraw poziomu utrzymania P4 czterech pojazdów SA139 typu 223M wraz z pracami dodatkowymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 czterech pojazdów SA139 typu 223M wraz z pracami dodatkowymi, zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania, Dokumentacją techniczno-ruchową, a także odpowiednimi Polskimi Normami w tym uwzględniającymi implementację odpowiednich Norm Europejskich, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.

W ramach prac wykraczających poza zakres określony w DSU, przewoźnik oczekuje min.: wykonanie nowej malatury pojazdu zgodnie z obowiązującym schematem, oklejenie pudła pojazdu taśmą odblaskową. Spółka chce także maksymalne zwiększyć liczbę okien uchylnych w pojeździe poprzez wymianę okien na nowe. Wymienione będą obecne gniazdka 230V na gniazdka 230V z ładowarkami USB (5V).

W trakcie prac, na potrzeby systemów multimedialnych wykonawca zamontuje w pojeździe całkowicie nową sieć Ethernet dostarczoną i skonfigurowaną w całości przez producenta systemów multimedialnych, która będzie odrębna i niezależna od sieci i urządzeń obecnie istniejących na pojeździe.

Koleje Dolnośląskie chcą również przystosowania układu radiotelefonu pociągowego do obsługi trzyzakresowego systemu łączności 150MHz/450MHz (system czeski)/GSM-R. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie wymaganego dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego po montażu radiotelefonu działającego w sieci GSM-R na terenie Polski.