Koleje Dolnośląskie chcą skonsultować zakup nowych pociągów

Koleje Dolnośląskie chcą skonsultować zakup nowych pociągów

Producenci taboru kolejowego mają jeszcze kilka dni, aby zgłosić chęć udziału w konsultacjach, które dotyczą dostawy nowych pasażerskich pojazdów wieloczłonowych z napędem własnym.

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na dostawę pojazdów, zebranie danych potrzebnych do przygotowania tego postępowania, porównanie potrzeb Kolei Dolnośląskich z możliwościami rynkowymi potencjalnych wykonawców, określenie czynników wpływających na wartość ofert, oszacowanie wartości zamówienia oraz zdefiniowanie i zgromadzenie najlepszych praktyk dotyczących realizacji dostawy.

W trakcie konsultacji przewoźnik może modyfikować zakres omawianych tematów, jeśli uzna, że pozwoli to na uzyskanie wszystkich kluczowych informacji potrzebnych do planowanego przetargu.

Zgłoszenia do udziału w konsultacjach należy przesłać do 12 lipca 2024 r. Uczestnicy konsultacji nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem.

Planowany termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych to 31 sierpnia 2024 r.